Sklir på oljen

IT-aksjene lider fremdeles under markedets fokus på lav oljepris. Mandag trakk det også ned at Nasdaq-indeksen falt halvannen prosent ved ettermiddagens børsåpning.

Uten selskapspesifikke nyheter er det lite som kan trekke opp IT-aksjene. Markedet viste generelt meget dårlig likviditet mandag, og omsetningen i enkelte aksjer vitner om liten aktivitet fra utenlandske IT-investorer på Oslo Børs.

Dermed faller IT-aksjen på tvers av geografisk eksponering og ulik bransjetilhørighet.

"Norske" tungvektere som Merkantildata og ARK falt tilbake mandag, og den lille oppgangen vi så i november er nå nullet ut.

Internasjonalt eksponerte aksjer med greie prestasjoner så langt, som Tandberg ASA, Tandberg Television og ASK, falt også gjennom dagen. Sistnevnte falt markant etter at Nasdaq-indeksen åpnet vel én prosent ned klokken 15.30.

En kort ringerunde til AV-forhandlere i Norge viser en sterk vekst i omsetningen av AV-utstyr, spesifikt prosjektører. Ringerunden viste også at Multimedia Presentations som tidligere i år sa opp sin avtale med ASK lever i beste velgående, stikk i strid med de rykter som ble satt ut under konflikten med ASK.

I programvare var bildet noe mer variert mandag, trolig delvis på grunn av dårlig likviditet i aksjene. Problembarnet Provida svingte opp 12,5 prosent etter at det ble klart at de store eierne garanterer for en emisjon som gjennomføres i januar.

Agresso står fortsatt sterkt i forhold til resten av sektoren, og var mandag blant de meget få IT-aksjene som opplevde verdistigning, riktignok med marginale 1,6 prosent. Omsetningen var her relativt god med i underkant av én prosent av aksjene som skiftet eier i løpet av dagen, riktignok på få handler.

NetCom falt tilbake 3,8 prosent, hvilket er noe mer enn sammenliknbare selskap i for eksempel Sverige. Her var omsetningen tilbake på det lave nivået vi så store deler av første halvår i år. Med en kurs på 177 kroner ligger aksjen i nedre del av det området markedet så langt har ansett for en etablert bunn for aksjen (170-190 kroner). Oppsiden i denne aksjen ligger først og fremst i en synliggjøring av det fremtidige potensialet for selskapet, anslagsvis en to-tre år frem i tid, all den tid dagens drift ikke svarer til markedets historiske forventninger.

Et selskap som ligger an til en ny omgang juling på børsen, er ContextVision. Heltemodig innsats fra selskapets pressemelding-skribent kan ikke veie opp for det faktum at det nå ikke ble noen kamerakontrakt på selskapet (se egen artikkel). Da er mye av oppsiden i aksjen borte på kort, og kanskje også mellomlang sikt. Det ble ikke omsatt aksjer i selskapet mandag, med unntak av to oppsjonsinnløsinger

Til toppen