Skogsholm åpner for tettere mobilsamarbeid

Nå medgir administrerende direktør i Tele2 Norge, Markus Täkte, at selskapet bryter sin UMTS-konsesjon. Samtidig åpner samferdselsminister, Torild Skogsholm (bildet) for et tettere samarbeid mellom aktørene.

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier til Aftenposten at hun tviler på om det er lurt med fire UMTS-nett i Norge. Hun åpner nå for et tettere samarbeid mellom de tre gjenværende UMTS-konsesjonærene også på frekvenser. Hun vurderer også å gjøre det lettere for andre mobilselskap som ikke eier eget nett å få tilgang til selskap som eier mobilnett.

Det er nå klart at Tele2 Norge ikke vil oppfylle konsesjonskravene sine. I desember i fjor signerte Tele2 på sine egne konsesjonskrav, som var identiske med de løftene selskapet presenterte i sin søknad for en av de fire mobilnettene basert på UMTS.

- Vi har satt opp infrastrukturen til noen UMTS-stasjoner med bygninger og master, men det tekniske utstyret mangler, sier Markus Täkte, til Aftenposten.

Han sier at det har vært store forsinkelser på det tekniske utstyret, og at det ikke er økonomi i å bygge et nett. Selskapet har ikke inngått avtaler med utstyrsleverandører, noe som heller ikke vil skje før det foreligger en avklaring med NetCom om samarbeid på basestasjonssiden. Over tid sier imidlertid Täkte at Tele2 Norge vil innfri konsesjonen. - Det er første gang i Tele2s historie at vi ikke greier utbyggingskravene som er satt, sier han.

Direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, har tidligere varslet dagbøter overfør aktører som ikke følger konsesjonen. Ingen av de tre gjenværende UMTS-konsesjonærene, Telenor Mobil AS, NetCom og Tele2 Norge har så langt søkt om utsettelse eller lettelser i sin konsesjon.

- Innen utgangen av årsskiftet skal de tre selskapene levere en rapport om nettutbyggingen, og disse rapportene vil ligge til grunn for den videre behandlingen av saken, sier informasjonssjef i Post- og teletilsynet, Anne Marie Storli til digi.no.

Til toppen