Skreddersyr lokaler for IT-bedrifter

Utleielokaler, juridisk bistand, regnskapsføring, lobbyvirksomhet - det er ikke grenser for hva som kan tilrettelegges for multinasjonale IT- og Internett-bedrifter som planlegger kjapp ekspansjon.

DigiPlex lanserer nå sitt konsept "colocation " i Norge. Konseptet innebærer at selskapet kjøper opp lokaler og innreder disse etter individuelle behov for de enkelte leietagerne.

Colocation er, ifølge en pressemelding fra selskapet, et relativt nytt nisjeprodukt i europeisk sammenheng, og ett av målene er å gjøre det lettere for nye IKT-bedrifter å etablere seg. Lokalene som kjøpes opp og leies ut skal inneholde en komplett infrastruktur med uavhengige teleoperatører, Internett-tilbydere (ISP), tilbydere av applikasjoner og programvare (ASP) i tillegg til en rekke tjenesteleverandører.

DigiPlex er nå klar med sitt første prosjekt i Norge, med 900 kvadratmeter på Økern i Oslo. Tidligere har selskapet etablert seg i Frankfurt med et kompleks på 51.000 kvadratmeter. Samtidig planlegges colocation-prosjekter i flere europeiske byer.

Målgruppen for konseptet er i første rekke multinasjonale selskaper som raskt ønsker å bli operative i flere markeder. Først og fremst dreier dette seg om IKT- bedrifter, både norske og internasjonale, som vil ekspandere raskt.

Hurtighet og omstillingsevne er i mange bransjer en forutsetning for å lykkes i markedet, og colocation-konseptet er et resultat av fremveksten i IKT-industrien, som i de fleste tilfellene krever en helt annen infrastruktur og assistanse enn tradisjonelle næringer.

I tillegg til både fysisk og kompetansemessig infrastruktur vil DigiPlex også tilby en rekke tjenester. Det kan være alt fra bistand i forbindelse med selskapsetablering til søknader og tillatelser fra det offentlige. I tillegg tilbys juridiske tjenester, myndighets-kontakt og regnskap/revisjon.

- Vi kan tilby internasjonale og norske selskaper en basispakke i form av ferdige operative lokaler der miljø og sikkerhet står sentralt, samt tilrettelagt IKT- infrastruktur. Vi forplikter oss samtidig til å levere kontinuerlig oppdatert teknologi, sier Geir Mørk, nyansatt Skandinavia-sjef for DigiPlex, i pressemeldingen.

- Fordelene for kundene er åpenbare ved rask etablering og all nødvendig infrastruktur tilgjengelig, mener Mørk som har lang erfaring fra IKT-virksomhet bak seg.

Til toppen