Slik ønsker Microsoft å straffes

Onsdag skal Microsoft si hva slags straff selskapet fortjener på grunnlag av dommerens juridiske utredning. Hovedpunktene er lekket til amerikanske aviser.

Onsdag skal Microsoft si hva slags straff selskapet fortjener på grunnlag av dommerens juridiske utredning. Hovedpunktene er lekket til amerikanske aviser.

De amerikanske myndighetene leverte sin innstilling om straffetiltak mot Microsoft i slutten av april. Deres krav er at Microsoft deles i to, et operativsystemselskap med en antatt årsomsetning på 9,52 milliarder etter dagens nivå, og et applikasjons, nettverks og forbrukerartikkelselskap med en antatt årsomsetning på 13,45 milliarder dollar (anslagene er fra New York Times). Inntil oppdelingen er sluttført, krever myndighetene at Microsoft underkastes en rekke begrensninger i sin virksomhet, og underkastes et eget offentlig overvåkningsorgan.

Gangen i saken mot Microsoft er at partene må levere hver sin innstilling om hvordan selskapet skal straffes, på grunnlag av dommerens juridiske utredning. Microsoft har erklært seg uenig i denne utredningen, og har varslet en anke uavhengig av dommerens endelige kjennelse.

Microsoft må levere sin innstilling innen onsdag ettermiddag 10. mai amerikansk tid. Ifølge New York Times og Washington Post vil innstillingen inneholde forslag som er kjent fra forliksforhandlingene som strandet før påske. De viktigste av forslagene i Microsofts innstilling skal være:

  • større frihet for PC-leverandører til å skreddersy oppstartsekvensen og oppstartskjermen i Windows
  • sikre uavhengige utviklere den samme tilgangen til teknisk informasjon om Windows som Microsofts egne utviklere
  • hindre Microsoft fra å inngå kontrakter med maskinleverandører og Internett-tilbydere som begrenser adgangen disse har til å fremme programvare som konkurrerer med Microsofts produkter. Det betyr blant annet at PC-er vil kunne leveres med Netscape Navigator - eller Opera - i stedet for Internet Explorer.
  • innføre et åpent og standardisert prissystem for Windows for å hindre at rabatter brukes til å presse leverandører og tilbydere som ønsker å gå sine egne veier.

Microsoft har nektet å kommentere disse opplysningene.

Myndighetene har anledning til en skriftlig replikk til Microsofts innstilling, innen 17. mai. Nye høringer starter 24. mai.

Les mer om Microsoft i retten:


Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft
Microsoft forsvarer seg med massiv markedskampanje
Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det

Til toppen