Slutt på gratis universitetssurfing

Etter at britiske universitet hittil har sluppet å betale for nettilgang, er det nå slutt på gratis surfing. Fra november av vil regninger bli sendt ut, pålydende summer som nok vil være betydelige for utdanningsinstitusjonene.

Britiske uiniversitet mistet retten til fri tilgang til Internett 1. august. Regninger skal sendes ut fra november, og hvis ikke disse betales, trues utdanningsinstitusjonene med å bli utestengt, skriver Europemedia.com.

Det er 'non-profit'-organisasjonen UKERNA som vil sende ut regningene for å sikre fortsatt finansiering av Janet academic network. Hvordan britiske universitet vil velge å betale - eksempelvis å videresende regningen til fakulteter, institutter eller studenter - er fremdeles uklart.

Til toppen