Småpene kvartalstall i P4

Stabil lytteroppslutning, økt utenlandssatsing, fortsatt omsetningsvekst men noe svakere marginer for radiovirksomheten. Det er stikkordene for utviklingen i P4 Radio Hele Norge ASA.

Stabil lytteroppslutning, økt utenlandssatsing, fortsatt omsetningsvekst men noe svakere marginer for radiovirksomheten. Det er stikkordene for utviklingen i P4 Radio Hele Norge ASA.

Selskapet la frem tallene for årets tredje kvartal mandag. Ifølge dagens børsmelding fra radiostasjonen holder P4 posisjonen blant norske radiolyttere med en daglig lytteroppslutning på rundt 25 prosent av landets befolkning. P4 er fortsatt landets nest største radiostasjon med en daglig oppslutning på omlag én millioner lyttere, men klart størst i aldersgruppen 25-50 år.

Hittil i år har konsernet P4 økt omsetningen med 15 prosent og driftsresultatet med 8 prosent, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Omsetningen for årets ni første måneder er på 189,4 millioner kroner, mot 164,1 millioner for samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 53,5 millioner kroner, mot 49,7 millioner per tredje kvartal 1997.

Resultat per aksje er så langt i år 1,22 kroner, mot 1,14 kroner på samme tid i 1997.

I tredje kvartal isolert omsatte P4 Radio Hele Norge ASA for 63,2 millioner kroner - seks millioner bedre enn i tilsvarende kvartal i fjor. Det ga et resultat før skatt i perioden på 17,2 millioner kroner, som er nesten et par millioner svakere enn Q3 i 1997 da resultatet før skatt endte på 18,9 millioner. Den rentebærende gjelden er imidlertid høyere nå (1,4 millioner kroner) enn på samme tid fjor (null), samtidig som selskapets likvide midler er redusert fra 59,6 millioner til 30 millioner. Noe av dette skyldes økte utviklingskostnader, som ved utgangen av inneværende års tredje kvartal er på 9,8 millioner kroner sammenliknet med 6,4 millioner kroner ved utgangen av fjoråret (per 31. desember 97).

Ifølge en pressemelding fra selskapet havnet omsetningen i radioen på 56,9 millioner kroner i tredje kvartal mot 50,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Hittil i år er omsetningen 171,4 millioner kroner, mot 150,1 millioner i de ni første månedene i 1997. Driftsmarginen i årets første ni måneder var på 33,6 prosent sammenliknet med 34,7 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Radiokanalens utenlandssatsing går så det griner i Sør-Afrika, der radiostasjonen i Cape Town forventes å gå i break even fra måned til måned allerede fra desember i år. Det samme forventes å ville gjelde radiostasjonen i Durban fra juni neste år, ett år etter at stasjonen ble opprettet. Første måling av lytteroppslutning forventes i slutten av november, og salget i denne kanalen (Durban) forventes å komme skikkelig i gang først etter at denne målingen foreligger.

Hittil i år er P4s andel av det akkumulerte underskuddet i Cape Town to millioner kroner, mens tilsvarende tall for Durban-stasjonen ligger på 900.000 kroner. Inklusiv egenkapital, lån og garantier har P4 en eksponering på til sammen 37 millioner kroner i Sør Afrika.

Også i Polen arbeider P4 med å bygge opp en slagkraftig salgsorganisasjon for sin radiosatsing, mens man i Ungarn venter på en endelig beslutning vedrørende fornyelse av konsesjon og sterkere sender, noe som trolig vil ta mellom tre og fire måneder. Begge stasjonene forventes å nå break-even i løpet av år 2000, heter det i P4s pressemelding.

TABELL: Resultat per tredje kvartal 1998, P4-konsernet. Fjorårstall i parentes. Alle tall i millioner kroner.

Per 30.09.98 Per 30.09.97
Salgsinntekter 189,4 (164,1)
Driftsresultat 53,5 (49,7)
Resultat før skatt 54,6 (50,9)
Omløpsmidler 109,3 (131,4)
Anleggsmidler 69,8 (42,2)
Kortsiktig gjeld 72,8 (101,9)
Egenkapital 104,0 (70,9)
Til toppen