Smartpen gir ekte digitale signaturer

En nederlandsk oppfinnelse registrerer pennens bevegelser mens du skriver ditt navnetrekk, og krypterer dem før de sendes inn i datasystemet for verifisering.

Norge og flere andre land har godkjent ordninger for digitale signaturer. Problemet med disse er at de ikke bygger på noe den underskrivende kan reprodusere etter behov, men på en hemmelighet som bare den enkelte er ment å kjenne til. Det innebærer blant annet at samme individ kan ha flere digitale signaturer, både samtidig og over tid.

Det nederlandske selskapet LCI Technology Group har laget en løsning som knytter identifiseringen av et individ til en ekte underskrift, altså til noe bare den enkelte er i stand til å reprodusere, og som dessuten varer livet ut. Metoden er å bruke selskapets SMARTpen til å skrive navnetrekket ditt på vanlig papir når du skal signere en elektronisk transaksjon. Smartpennen ser ut, føles og skriver som en vanlig pen. Elektronikk inne i pennen registrerer alle bevegelsene - endringer i vinkel mot papiret, posisjon til skrivekulen, trykk mot papiret og så videre - som pennen tilføres mens navnetrekket skrives. Data fra disse bevegelsene krypteres i selve pennen, og overføres trådløst til PC-en og derfra til en tjeneste der underskriften dekrypteres og verifiseres.

Krypteringen skjer etter Rijndael-algoritmen som USAs National Institute of Standards and Technology har lagt til grunn for sin "Advanced Encryption Standard". Denne skal erstatte DES-algoritmen ("Data Encryption Standard"). En datamaskin som knekker en DES-kryptert melding på ett sekund, antas å måtte bruke nærmere 150 tusen milliarder år på å knekke Rijndael-algoritmen.

LCI tilbyr programmeringsgrensesnitt for å bygge Smartpen-autentisering i e-handel og andre applikasjoner.

Smartpen er presentert på en rekke internasjonale fora det siste året, blant annet Consumer Electronics Show som ble holdt i Las Vegas i helgen.

LCI - forkortelsen står for "Lowland Computer Industry" - ble startet som en distributør for skrivere og andre dataprodukter. Selskapet holdt på å gå konkurs i 1993. Da ble en ny ledelse ansatt for å vitalisere det og etablere et bredere inntjeningsgrunnlag. Smartpen-teknologien er tillagt et eget amerikansk datterselskap, LCI SMARTpen Inc, som det er meningen å notere på Nasdaq-børsen. Morselskapet LCI Technology er notert på Amsterdam-børsen.

Til toppen