Snart klart for nøyaktig nettrafikkmåling

Arbeidsgruppa som har arbeidet med å komme fram til et felles trafikkmålesystem på Internett, skimter omsider lys i enden av tunnelen. Nå skal den tekniske løsningen sendes ut på anbud, og gruppa håper målinger er i gang i løpet av året.

- Alle er tjent med en tredjepart som verifiserer tallene. Vi gjør ikke dette for gøy, men fordi vi er enige om at bransjen skal få reelle tall å forholde seg til. Markedet har ikke tillit til tall fra SOL hvor kilde er SOL, eller tall fra digi.no hvor kilde er digi.no. Det holder ikke for annonsører og det har jeg forståelse for, sier informasjonssjef i Scandinavia Online (SOL), Lasse Gimnes, som også fungerer som sekretær for arbeidsgruppa.

- Vi oppdaget fort at vår teknologiske kompetanse ikke var god nok, og opprettet en egen teknologigruppe. De fikk i oppdrag å legge fram et forslag med tanke på en anbudsrunde til ulike institutter. De har testet en metode som fungerer, blant annet er den testet ut på SOL - som jo er det største norske nettstedet. Og takler den trafikken der, burde den klare trafikk på de andre nettstedene også, sier Gimnes.

- Feedback hadde store problemer med å takle den store trafikken på SOL. Utgangspunktet til arbeidsgruppa var at to ting skulle oppfylles: for det første skulle det være en løsning med sikkerhet rundt målene og for det andre skulle den takle de trafikale målene, sier Gimnes til digi.no.

I den teknologiske gruppa har blant annet arbeidsgruppemedlem Pål Leveraas fra Internett Kanal 1 sittet.

- Den teknologiske løsningen går ut på å sette opp en server sentralt som refererer GIF-er [filformat for bilder, red.anm.] til nettstedet. Det betyr at for eksempel alle sider som blir hentet ned fra digi.no også henter et usynlig ikon. Dette ikonet eller GIF-en blir liggende bak siden. Loggen på denne felles serveren, som må stå på et "nøytralt" sted, kan man så generere trafikktall utfra, sier Leveraas.

Erfaringene så langt fra arbeidsgruppa trekker Lasse Gimnes fram som positive.

- Alle 11 var litt skeptiske på forhånd, enten man ikke likte trynet på hverandre eller hverandres nettsteder. Men det har fungert bra. Vi har sett viktigheten av å tenke på markedet foran markedsandeler på kort sikt. Det har vært mange fruktbare diskusjoner, og vi har kommet veldig langt på kort tid, sier Gimnes.

I februar i år begynte arbeidet med å finne et felles målesystem for norske nettaktører. Det ble da satt ned en arbeidsgruppe på 11 personer som i løpet av få måneder skulle enes om dette relativt komplekse og vanskelige området. Det viste seg å være en litt for ambisiøs tidsplan. Blant annet viste det seg at de tekniske løsninger som ble prøvd ut, ikke taklet så stor trafikk som SOL har.

Nå er planen er at målingssystemet skal være oppe og stå i løpet av året. Etter neste møte 20. august, skal den tekniske løsningen sendes ut på anbud.

Til toppen