Søkelys på prisingen av Windows

Myndighetene mener Windows har vært priset vært forskjellig avhengig av hvilket PC-merke det har vært solgt til. En forbrukerorganisasjon mener den samlede overprisingen av Windows beløper seg til ti milliarder dollar siden 1996.

Myndighetene mener Windows har vært priset vært forskjellig avhengig av hvilket PC-merke det har vært solgt til. En forbrukerorganisasjon mener den samlede overprisingen av Windows beløper seg til ti milliarder dollar siden 1996.

Microsoft og flere PC-leverandører har bedt om at rettsmøtet der prisingen av Windows skal behandles, må være lukket, mens amerikanske medier krever åpne forhandlinger. Dommeren skal avgjøre dette i det rettsmøtet åpner mandag kveld norsk tid.

Bevismaterialet som myndighetene skal legge fram, stammer fra Microsofts interne arkiver. Selskapet prøvde i det lengste å avverge at opplysningene ble brukt.

Compaq og Dell skal være blant selskapene som har fått særlige gunstige priser på Windows, skriver Wall Street Journal. Gateway skal være blant dem som har måttet betale over gjennomsnittspris. Det samme skal ha vært tilfelle for IBM i en periode.

Myndighetene håper å knytte Microsofts prispolitikk til oppfatningen av selskap som et monopol. Microsoft ventes å forklare det hele med at gode kunder ofte er flinke til å forhandle fram gode rabatter. Selskapet avviser ellers at Gateway skal ha blitt forfordelt på noen måte.

Et annet argument myndighetene prøver å trekke ut av prismaterialet, skal være en skarp stigning på Windows-prisen de siste årene. Microsofts første vitne i saken, MIT-professor Richard Schmalensee, ventes å argumentere sterkt mot denne oppfatningen når han innkalles seinere denne uka.

Standardpris for Windows i Norge er 750 kroner, i USA 88 dollar. Det skal være kurant at store PC-leverandører betaler rundt halvparten av dette.

Uavhengig av rettssaken, offentliggjorde forbrukerorganisasjonen Consumer Federation of America (CFA) en omfattende undersøkelse av Microsofts prising av Windows i årene 1996, 1997 og 1998. CFA peker på at Microsofts fortjenestemargin i disse årene var på henholdsvis 26, 30 og 37 prosent (det siste gjelder de første åtte månedene i 1998), mens gjennomsnittet for programvare- og Internett-industrien har holdt seg på seks prosent. Med en fortjenestemargin på industriens gjennomsnitt, hadde Microsofts omsetning vært redusert med 10,1 milliarder dollar. Det svarer til en overpris på rundt 40 dollar på hvert av de 259 millioner Windows-eksemplarene som er levert i disse årene.

CFA konkluderer med at en inndragning av 10 milliarder dollar bør være det minimum myndighetene må gjennomføre av straffetiltak. Foreningen siterer fra et internt Microsoft-notat der det forespeiles en gjennomsnittlig Windows-pris til PC-leverandører på 100 dollar per eksemplar innen 2000, som et tegn på hvor mye Microsoft akter å øke sin profitt som følge av sitt monopol.

I forbindelse med rettssaken har Microsoft offentliggjort dokumentet Microsoft OEM PC Value Analysis. Her går det fram at prisen PC-leverandører har måttet betale for Windows økte i gjennomsnitt fra 19,03 dollar i 1990 til 49,40 dollar i 1996. I samme periode falt den gjennomsnittlige PC-prisen til detaljist fra 3500 dollar til 2000 dollar.

Til toppen