Søkeplugger for Sherlock

Har du Mac OS 8.5 og leter etter program-plugger for Sherlock, bør du besøke Raul's Gui Goodies.

Mac OS 8.5 inneholder Sherlock-teknologien som gjør det enkelt og effektivt å søke, det være seg på egen maskin eller på Internett.

Sherlock-teknologien har åpnet for spesialiserte søkeplugger som avgrenser søk til enkelte områder. For eksempel en "reiselivsplugg", vil søke på informasjon om reiseliv og avgrense søket til navngitte servere som spesialiserer seg på reiselivsinformasjon.

På nettstedet Raul's Gui Goodies, finner man pekere til en rekke nyttige plugger for Sherlock-spesifiserte nettsøk. Lenke til nettstedet finnes i margen til høyre.

Til toppen