SOL Børs selges for 150 mill.

Portalen SOL har inngått en partneravtale med GlobalNetFinancial om overtagelse av SOL Børs. GlobalNetFinancial overtar som SOLs innholdsleverandør på finanstjenester.

Portalen SOL har inngått en partneravtale med GlobalNetFinancial om overtagelse av SOL Børs. GlobalNetFinancial overtar som SOLs innholdsleverandør på finanstjenester.

I den største partneravtalen som er inngått i Norden har SOL kvittet seg med SOL Børs. Avtalen, som ble inngått lørdag 26. februar, har en verdi på omlag 150 millioner kroner.

Avtalen er tosidig og innebærer at SOL Børs blir overført til GlobalNetFinancial, og at GlobalNetFinancial får en eksklusiv rett på å distribuere finansielt innhold og tjenester til SOLs brukere i hele Norden. Denne avtalen skal løpe i 14 måneder, med mulighet for forlengelse. GlobalNetFinancial er allerede inne i flere europeiske land.

SOL vil bli betalt gjennom aksjer i GlobalNetFinancial, som er notert på den amerikanske Nasdaq-børsen.

- Dette er en milepæl for Internettbransjen. Det er den største avtalen som er inngått på levering av denne type tjenester. På den måten synliggjør det verdiene som ligger i å distribuere innhold over nettet, sier Kristin Skogen Lund til digi.no. Lund er administrerende direktør for SOL Norge.

Kristin Skogen Lund har god grunn til å være fornøyd. SOL har lenge prøvd å selge SOL Børs, og fikk nesten napp med svenske TeleTrade. Disse samtalene strandet, noe SOL kan være glad for i dag.

GlobalNetFinancial har et stort nettverk med finansielle tjenester fra hele verden. En del av avtalen går ut på at SOL-brukere blant annet kan kjøpe og selge verdipapirer, valuta og forsikringer internasjonalt via nettet.

- Ved å bli partnere med GlobalNetFinancial trenger vi ikke bygge opp en så stor tjeneste alene, sier Skogen Lund til digi.no.

SOL har også planer om å gå i partnerskap med en nordisk bank, slik at SOLs finansielle kunder kan få en bankforbindelse til kjøp og salg av verdipapirer.

GlobalNetFinancial har i dag en avtale med en kanadisk bank om levering av slike tjenester.

SOL Børs sysselsetter i dag fem personer som har tilhold i Oslo. Skogen Lund sier til digi.no at det omsider vil bli opprettet redaksjoner av GlobalNetFinancial i både Sverige, Norge og Danmark.

- I løpet av tre- fire måneder burde man merke overgangen, mener SOL-general Skogen Lund.

Les:


Salget av SOL Børs i vasken
Sparebanken NOR åpner nettaksjehandel
Ingen ambisjoner om multimediebalanse
- Hyggelig for Nettavisen, synd for Oslo Børs
SOL Børs uten napp i Norge
Svensker vil kjøpe SOL Børs

Til toppen