SOL konkurrent ser nordover

Tyske T-Online har lagt frem resultater i dag, fransk ekspansjonen koster, og spekulasjonene går nå om vekst nordover.

Den tyske internettleverandøren T-Online International AG hadde i 1.halvår 2000 et underskudd på 179 millioner euro. Resultatet per aksje ble dermed på -15 cent. Resultatet før skatt, renter og avskrivninger ( EBITDA ) og ukonsolidert sank fra 14,2 millioner euro i samme periode i fjor til 10,1 millioner euro i år. Omsetningen har i samme periode nesten doblet seg til 353 millioner euro.

Etter konsolidering med den franske virksomheten i Club Internet hadde konsernet en negativ EBITDA på 11,7 millioner euro .

I konsernresultatet på minus 179 millioner euro ligger store goodwill-avskrivninger, samt engangskostnader i forbindelse med børsnoteringen i april. Det operative driftsresultatet for ISP-virksomheten i Tyskland steg fra 3 millioner til 30 millioner euro.

Antallet kunder steg fra 2,7 millioner per juni 1999 til 6 millioner i juni i år. Samtidig doblet antallet oppkoblinger seg til 1,4 mrd. I samme periode økte tiden for nettbruk med 153 prosent.

Kursen på T-Online har reagert noe opp på resultatfremleggelsen. Selskapet handles nå til rundt 29 euro per aksje. Dette tilsvarer en markedsverdi på omlag 13,2 milliarder euro, eller i overkant av 105 milliarder norske kroner.

Til sammenlikning er SOL priset til omlag 7 milliarder kroner. SOL hadde i 1. halvår 4,3 millioner brukere. Det norske internettselskapet opererer til gjengjeld i et marked som er atskillig mer modent enn den tyske konkurrenten. SOL opplevde en sesongmessig nedgang i besøkstallene i sommermånedene.

T-Online har vært nevnt i forbindelse med ett mulig oppkjøp av Spray. Det har den siste tiden vært spekulert i hvem som er i samtaler med Spray. Et av de heteste tipsene er nettopp T-Online og / eller morselskapet Deutsche Telekom.

Til toppen