Sol kvitter seg med 25 - ingen sitter trygt

Kriserammede SOL kutter hele 25 årsverk og leier ut en etasje i bygget i Nydalen. - Ingen sitter trygt, sier Kristin Skogen Lund. De ansatte føler seg overkjørt når deres ønske om at frivillighet skulle telle som kriterium for hvem som må gå, ikke blir tatt til følge.

Scandinavia Online (SOL) har på et allmøte i dag informert de ansatte om at det vil bli kuttet 25 årsverk i bedriften. Den nye ledelsen vil ikke gå i detalj når det gjelder hvilke områder bedriften skjærer ned på, men vil heller ikke utelukke noen avdelinger. I dag har SOL rundt 80 ansatte, og vil etter kuttet være rundt 55 ansatte.

- Ingen sitter trygt. Det blir kuttet jevnt over hele fjøla, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Det vil bli avgjort denne uken hvem som forsvinner ut, og Skogen Lund understreker at dette ikke er det eneste tiltaket for å stramme inn.

- Vi ser også på alle andre poster, som for eksempel teknologikostnader, sier hun.

I etterkant av allmøtet i dag vil det bli avholdt individuelle møter med de ansatte det er aktuelt for.

- Kriteriet for hvem som blir oppsagt, vil være relevant kompetanse. Oppsigelsene er del av en fokuseringsprosess, derfor er relevant erfaring for fokus valgt som kriterium. Dette er en vanskelig situasjon som gir en alvorstynget stemning, selv om de ansatte og de ansattes representanter har tatt dette med fatning. Jeg tror de forstår at noe må gjøres i bedriften når resultatet har vært så dårlig som det har vært, sier Skogen Lund.

- Hva med stemningen i ledelsen?

- Det føles veldig tungt. Vi er i en situasjon hvor vi er nødt til å si opp dyktige og flinke medarbeidere. Men jeg føler også at det er en riktig beslutning, sier Skogen Lund.

Ansvarlig redaktør Niels Røine er enig Skogen Lund i at det er nødvendig å foreta kutt i staben.

- Det er tungt, men sunt at SOL skal sette tæring etter næring, sier Røine. Han er ikke enig i at han sammen med Skogen Lund har fått drittjobben å rydde opp i forgjengers rot.

- Men det er ingen hyggelig jobb. Jeg kunne godt tenkt meg å komme inn i en jobb hvor man bare kunne bygge på det som SOL har. Men nettopp dette er også en utfordring. SOL er Norges største nettsted og har alle muligheter for å lykkes. Vi har en skisse i hodene våre over hva vår virksomhet skal være i dette markedet, og vi har en strategijobb foran oss parallelt med budsjett. Vi har lagt større fokus på hva vi skal være best på og hvordan vi skal oppnå det, sier Røine til digi.no.

Lokalene i Nydalen blir beholdt, men selskapet skal prøve å samle troppene.

- Vi skal være i de samme lokalene, men skal samle alle i 4. etasje, før var vi lokalisert over to etasjer. Vi leier nok ut den andre etasjen, sier Skogen Lund.

De ansatte

- Stemningen er ikke det spor hyggelig, den er preget av nervøsitet og usikkerhet. De som er i faresonen vil få meldinger i løpet av dagen, og i morgen vil det være flere møter, og en gjennomgang. Ledelsen sier at det fremdeles er mulighet til å påvirke prosessen ved å appellere til sosiale argumenter. Kriteriet for oppsigelsene har ledelsen satt som relevant erfaring. De ansatte gikk inn for en løsning der frivillighet kom først, og hvis ikke det fylte opp kvoten, skulle ansiennitet gjelde. Relevant erfaring blir et vagt begrep. Vi frykter dette vil føre til bruk av trynefaktor, sier representant for de ansatte, Ola Karlsen. Han jobber til daglig som redaksjonell medarbeider i SOL.

- Den tabloide konklusjonen er at makta rår. Ledselen har brukt styret i denne saken og overkjørt de ansattes ønske. Ja, vi har vært med i en prosess, men påvirkningen på utfallet vært liten. Vi vil ikke bli ansvarliggjort i en prosess vi ikke har deltatt i. Nå håper vi at drøftingsmøtene det er innkalt til representerer en ny lederstil. Det er i alle fall en ny trend, sier Karlsen.

De områdene som blir mest rammet, er ifølge Karlsen de dype tjenester som hovedsakelig driver med egenutvkling. Han kan si seg enig i at redaksjonen i Kvasir sitter sikrere enn mange andre på grunn av det uttalte målet å satse sterkere på denne biten.

- Ville være dumt av SOL å ikke beholde disse, så ja, ansatte i Kvasir sitter sikrere, sier han. Ytterligere vil han ikke kommentere hvilke områder som blir rammet.

- Når vil folk forsvinne ut?

- De aller fleste vil få mulighet til å gå på dagen, med tre måneders lønn. Enkelte i nøkkelstillinger vil nok måtte sitte ut oppsigelsesperioden, sier Karlsen.

- Har noen av de ansatte tenkt å si opp?

- Noen hadde lyst til å si opp, derfor gikk vi for den løsningen av kriteriet for oppsigelsene først var frivillighet. Jeg har ikke hørt om noen som har tenkt å si opp nå, sier Karlsen.

- Vi skal forsøke å jobbe likevel de kommende dagene. Mange er nervøse og det er vanskelig å konsentrere seg. Men for en bruker på utsida, skal det ikke være noen kvalitetsforringelse. Forsida vil bli oppdatert, det vil bli skrevet redaksjonelt stoff, sier han.

(En pressemelding i etterkant fra Schibsted viser at SOL ender opp med 60 årsverk - red.anm.)

Til toppen