SOL overtar Bilguiden

Scandinavia Online og konsernsjef Birger Steen kjøper opp hele Bilguiden, nordens største nettbaserte bilsalgstjeneste, for 5,5 millioner kroner. SOL vil nå styrke satsingen på rubrikk og ser ikke bort fra nye kjøp.

Nordens største biltjeneste, Bilguiden AS, blir tatt over av Scandinavia Online AS. SOL eiere i dag 53 prosent av aksjene i selskapet, mens Northzone Ventures eier store deler av de resterende.

SOL regner med å betale 5,5 millioner kroner for eierfordringer og aksjer i Bilguiden, og overtar også eierfordringer fra de andre eiere.

Bilguiden har etter det digitoday.no erfarer gått på en smell i markedet, og har måttet innspare den siste tiden. Selskapet har også måttet gå til oppsigelser.
Birger Steen, konserndirektør i SOL, sier til digitoday.no at dette var et kjøp de ikke kunne gjøre for ett år siden, men at kjøpet var strategisk viktig for SOL.


- Dette markedet er strategisk viktig for oss. Vi ønsker spesielt å utvikle inntekter fra annonseformer vi ikke har store inntekter på i dag, og det er rubrikkannonser, sier Steen til digitoday.no. Han mener rubrikkannonser er godt egnet til nettdistribusjon, og at Bilguidens produkter, koblet med SOLs distribusjonskraft, vil bli godt posisjonert i dette markedet.

Bilguiden hadde i fjor en omsetning på 21 millioner svenske kroner, hovedsakelig hentet fra rubrikkannonser.

- Det er også betydelige kostnads-synergier mellom de to selskapene, sier Steen til digitoday.no.

Steen er, trass et trått annonsemarked, optimistisk for SOLs fremtid, og han utelukker ikke at den pågående dotcom-døden han føre flere selskaper inn i armene på SOL.

- Nå er det etter hvert mange selskap som har forsvunnet, og vi får en større markedsandel både gjennom frafall av konkurrenter, og som i dette tilfellet gjennom aktive konsolideringstiltak, sier Steen.

Han utelukker ikke at det kan bli snakk om flere oppkjøp, som med Bilguiden. Men da må de være innenfor SOLs strategiske interesse og de må være fornuftig priset.

Til toppen