SOL Sverige frykter halvering

De dramatiske kostnadskuttene i Scandinavia Online ser ut til å fortsette med uforminsket styrke. Nå er det svenske SOL som står for tur, der staben belager seg på en halvering av antallet årsverk til 40.

Det er den svenske næringslivsavisen Dagens Industri (DI) som i dag skriver at halvparten av dagens 80 ansatte i svenske SOL nok må belage seg på å finne seg noe annet å gjøre om kort tid.

Avisen siterer Schibsteds sjef for elektroniske medier, Sverre Munck, på at "cirka 40 personer räcker för det vi behöver göra i Sverige för tillfället", men Munck legger til at det ennå ikke er fattet noe formelt vedtak om jobbkutt.

Mens de innholdstjenestene på Internett som opplever suksess i all hovedsak må betegnes som nisjeorienterte, går Scandinavia Online motsatt vei. Der er credoet at alt som ikke er lønnsomt skal selges eller fusjoneres med eksterne parter.

- Vi skal fokusere på brede tjenester, sier Munck, som av DI forstås dithen at SOLs nisjetjenester - med et fåtall unntak - nå skal legges ut for salg.

Munck uttaler at nye prosjekt må vise seg lønnsomme allerede etter 12-24 måneder, ellers er det kroken på døra. - Allerede til neste år skal blodbadet (i SOL Sverige, red.anm.) ha ført til lønnsomme prosjekt, sier han til DI.

Samtidig som SOLs virksomhet over kjølen er under rekonstruksjon, lanserer Schibsted en ny portaltjeneste; en byguide for Stockholm. Investeringen ligger i størrelsesorden 25 millioner kroner, og Telia skal etter hvert komme med på eiersiden i prosjektet sammen med Telenor, ifølge DI.

Schibsteds skandinaviske satsing vil gå med drøye 150 millioner kroner i underskudd i år. For å rette på tallene svinger den tidligere McKinsey-konsulent Sverre Munck sparekniven med stor iver. I september ble det vedtatt å si opp 25 av de ansatte i norske SOL , og nå henger altså 40 ansatte i SOL Sverige i en tynn tråd.

Til toppen