Som ventet svakt fra Sensonor

Sensonor leverte som ventet svake tall for første kvartal, men uten at markedet reagerte negativt på resultatet. - Markedet er vel innforstått med at vi er inne i en mellomfase, sier finansdirektør Per Bostrøm i Sensonor til digi.no.

Sensonor leverte tirsdag et resultat på minus 6,3 millioner kroner - mot et overskudd på 7,3 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen på 46 millioner kroner i første kvartal 1997, ble også kraftig redusert i inneværende års første kvartal og landet på 34,4 millioner kroner. Nettoresultatet for første kvartal ble et underskudd på 15,4 millioner kroner mot et overskudd på 1,7 millioner for samme periode i 1997.

Hos Sensonor tas det svake resultatet med fatning, og selskapets finansdirektør Per Bostrøm, sier utviklingen faktisk er noe bedre enn det som ble spådd i tredje kvartal i fjor da kursen på Sensonor-aksjen for alvor begynte å falle.

- Vi har sagt klart fra til markedet at vi bommet på produktlanseringene, og jeg tror man er innforstått med at vi befinner oss i en mellomfase, sier Bostrøm til digi.no. Han legger til at hovefokus for tiden er lagt på å vinne igjen posisjonen selskapet hadde i markedet tidligere gjennom blant annet å fullføre utviklingen av neste genarsjons kollisjonspute-sensor SA 30.

I tillegg har Sensonor begynt å få inntekter fra sitt nye sensor SP 13 som skal måle lufttrykk i bildekk.

- Det høres ut som om dette er et produkt det kan ta lang tid å få aksept for i markedet. Dekktrykksensorer er vel per i dag noe som bare har et marked for et mindre utvalg luksusbiler?

- Du har nok rett i at det kan ta tid før dette blir et massemarked, men på sikt tror vi dette produktet kan bidra til å øke sikkerheten for passasjerene og redusere bilenes dekkslitasje, sier Bostrøm, som opplyser at Sensonor for tiden er alene på markedet med dette produktet..

Sensonors finansdirektør venter heller ikke at året som helhet vil ende på plusssiden, og tør ikke spå når kontantstrømmen vil bli positiv.

TABELL: Hovedtall fra Sensonor-resultatet. Alle tall i millioner NOK.

Q1 98 Q1 97
Omsetning 34,4 46
Resultat før F&U (6,3) 7,3
Driftsresultat (11,6) 3,0
Res før skatt og e.o.p. (15,4) 1,7
Til toppen