Sonera opp 100% på 30 dager

Sonera-aksjen har skutt i være på Helsinki-børsen siden introduksjonen den 17. november. Den finske staten tjente ikke bare 10 milliarder kroner på selve salget, men kan også bokføre papirinntekter på 40 milliarder kroner - oppnådd bare på den siste måneden.

Sonera-aksjen har blitt gull verdt for den finske staten. Salgsprisen i den første delprivatiseringsrunden endte på 45 finske mark, eller nærmere 10 milliarder kroner, for vel 20 prosent av selskapet. Dette verdsatte hele selskapet til vel 50 milliarder kroner.

Gårsdagens sluttkurs på Helsinki-børsen som sluttet på 91,5 mark, en vekst som har løftet Sonera-aksjen med 103 prosent på en måned! Hele selskapet vil med dette ha en kapitalisert verdt på 100 milliarder kroner, motsvarende vel 50 milliarder kroner for fem uker siden.

Dermed har selskapet passert både Telenor og det helprivatiserte Tele Danmark i børsverdi, og vil om veksten fortsetter snart ta igjen den antatte verdien av Telia, som ifølge avtroppende toppsjef Lars Berg ligger på mellom 96 og 124 milliarder kroner.

Flere forhold kan forklare Sonera-aksjens enorme verdivekst de siste 30 dagene. Analytikere som digi.no har vært i kontakt med forklarer aksjens raske verdivekst på ulike måter.

Den viktigste forklaringen er også den enkleste; rett og slett det at Helsinki-børsen bare består av en håndfull store selskap, og mange små. Når et nytt stort selskap, som Sonera, introduseres på børsen, skaper dette ekstra stor interesse fordi børsinvestorene ønsker å ha akspeporteføljer som er representantive for børsen. Dermed skapes en ekstra "kunstig" interesse for aksjen.

I tillegg kommer den generelle interessen for telekom-aksjer som fremdeles blir sett på som et vekstområde i et hav av nedgangskonjunkturer.

Analytikerne utelukker heller ikke at den finske regjeringen verdsatte Sonera litt for lavt for å gi investorene en liten rabatt i forbindelse med salget. Regjeringen varslet før salget av prisen ville ligge på mellom 36 og 45 mark.

Fredag ettermiddag ligger prisen på 92,50 mark (eller pluss 105 prosent fra åpningsdagen).

Til toppen