Sonera taper 145 millioner på mobilkonkurs

Det finske teleselskapet Sonera tar en tapsavsetning på 14 millioner euro i tredje kvartal etter konkursen i Broadband Mobile, mens det samlede tapet er 18 millioner euro eller vel 145 millioner kroner.

Sonera hadde som målsetning å skaffe seg UMTS-lisenser i både Finland, Norge og Sverige. Selskapet mislyktes i Sverige og mener dette er hovedårsaken til at selskapet ikke lenger hadde interesse i å opprettholde eierskapet i Broadband Mobile sammen med norske Enitel.

Visekonsernsjef i Sonera, Aimo Olkkonen, sier at også Enitels beslutning om å trekke seg ut av prosjektet og mangel på interessenter, gjorde at Sonera enten måtte overta hele selskapet, eller avvikle sitt eierskap. Selskapet valgte det siste,

Sonera må derfor ta et tap for sitt norske mobileventyr. Avgiften på konsesjonen på 200 millioner kroner ble betalt i januar og er allerede tapt, skriver selskapet i en pressemelding, som heller ikke mener det vil komme andre økonomiske krav fra den norske staten som følge av avviklingen.

Selskapets direkte tap beløper seg til 18 millioner euro eller 145 millioner kroner, inkludert selskapets halvpart av lisenskostnaden.

Sonera skriver i pressemeldingen at beslutningen for det norske selskapet ikke får noen konsekvenser for selskapets UMTS-engasjement i Tyskland, Spania og Italia.

Til toppen