Sørtrøndere skal teste nytt nødnett

Telenor Mobil og Nokia inngår avtale med Justisdepartementet om pilotprosjekt for nytt, felles radionett for nødetatene i Sør-Trøndelag. Pilotprosjektet starter i februar og varer i nesten to år.

Telenor Mobil og Nokia inngår avtale med Justisdepartementet om pilotprosjekt for nytt, felles radionett for nødetatene i Sør-Trøndelag. Pilotprosjektet starter i februar og varer i nesten to år.

Prøveprosjektet i Sør-Trøndelag gjennomføres i et samarbeid mellom brann- og redningsetaten, politiet og helsevesenet som vil prøve ut det nye systemet i regi av Justisdepartementet.

Gjennom pilotprosjektet vil Telenor i samarbeid med Nokia Networks AS og en rekke andre partnere bygge ut et felles radionett for nødetatene og andre etater med beredskapsoppgaver, basert på den europeiske TETRA- standarden.

Partnerne skal også bistå med opplæring, teknisk drift, nye løsninger og kompetanseoverføring. Forsvarets Tele- og Datatjeneste er engasjert til prosjektledelse og operativ drift av pilotnettet.

Resultatene og erfaringene fra pilotprosjektet skal bidra til å danne grunnlag for en anbefaling av teknisk og organisatorisk løsning for en eventuell utbygging av et felles, landsdekkende kommunikasjonsnett for nød- og beredskapsetatene i hele landet. Målet er at et slikt nett skal kunne byttes ut mellom 2002 og 2005.

Til toppen