Sponheim antyder privatisering av Telenor

Næringsminister Lars Sponheim fra Venstre har mer enn en gang antydet at en bør kunne diskutere en delprivatisering av Telenor. I dagens spørretime sa han at flere av Telenors planlagte prosjekter kunne gjøres i samarbeid med private.

Det var i onsdagens spørretime at Sponheim antydet muligheten for at private kan delta i Telenors ulike utbyggingsprosjekter. Han sa at spørsmålet om privatisering av Telenor behandles av en annen statsråd, og at regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om kapitalutvidelse i Telenor.

Det har så langt kommet sprikende signaler fra den nye regjeringen om den støtter en privatisering av Telenor eller ikke. I Stortingsvalgprogrammene står det klart og tydelig at bare Venstre er villige til å vurdere en privatisering. Samferdselsminister og generalforsamling i Telenor, Odd Einar Dørum, har tildligere uttalt seg klart i retning av at en ikke bør selge aksjer i Telenor.

Sponheim har i alle fall åpnet døren på gløtt for en diskusjon om privatisering av aksjer i Telenor, noe også flere tillitsvalgte i Arbeiderpartiet har gjort.

Til toppen