Sponheim - Opseth 1-0

Regjeringen og næringsminister Lars Sponheim vant slaget om Fornebu, mens Øystein Hedstrøm og Kjell Opseths forslag om å be interessentene IT Fornebu og Nettverk Fornebu om å slå seg sammen ble vraket.

Regjeringen og næringsminister Lars Sponheim vant slaget om Fornebu, mens Øystein Hedstrøm og Kjell Opseths forslag om å be interessentene IT Fornebu og Nettverk Fornebu om å slå seg sammen ble vraket.

Onsdag kveld bestemte regjeringspartiene i Stortinget seg for å vrake Opseths forslag. De sa tvert nei til å støtte Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiets oppfordring til Regjeringen om å be interessentene IT Fornebu og Nettverk Fornebu om å slå sine pjalter sammen, skriver VG.

Alle opprinnelige tidsfrister som AP og FrP påla Sponheim i februar, er forkastet. AP og FrP ber nå bare om en stortingsmelding om hvor saken står før sommerferien. Samt at takseringsarbeidet settes igang i tråd med EØS-regelverket, ved å forhandle med mer enn én interessent.

Innen 1. oktober må Regjeringen legge frem en proposisjon for Stortinget der man aktivt anbefaler én eller flere av de syv interessentene. Ifølge VG er alle aktørene i sentrumspartiene sikre på at faren for regjeringskrise til høsten på denne saken er over. Aktørene VG snakket med tror heller ikke Stortinget våger å overprøve Regjeringen dersom den vraker Fred. Olsens IT Fornebu AS.

Du finner mer informasjon om IT-Fornebu-saken ved å følge pekere til relaterte saker under eller i margen til høyre.

Til toppen