Sports-mail leide egen merkevare

Det konkursrammede Internett-selskapet Sports-mail, som blant annet står bak Fotball247.com, eide aldri rettighetene til domenenavnene, og dermed merkevarenavnene, til sine Internett-tjenester.

Disse var det en ansatt i selskapet som "leide" ut til selskapet. Aksjonærene og styremedlemmene ante ingen ting. Helt til selskapet gikk konkurs, og gründerne relanserte tjenesten.

Fredag 26. januar kom meldingen om at Internett-selskapet Sports-mail hadde gått konkurs. Dette skjedde etter at styret i selskapet tirsdagen før hadde bestemt at dette var eneste utvei hvis ikke noe skjedde på eiersiden innen kort tid.


Trass flere runder med interessenter var det ingen som var villig til å spytte mellom 10 og 15 millioner kroner inn i selskapet. Disse pengene skulle brukes til å bygge opp nye inntektskanaler for selskapet.

Som digitoday.no skrev på fredag forhindret ikke konkursen i selskapet at gründerne selv skulle starte opp driften på sports-tjenesten. Grunnen var at domenenavnene til konkursrammede Sports-mail ikke eide sine egne domenenavn. Hadde selskapet eid disse selv, måtte gründerne ha kjøpt disse fra konkursboet.

Eieren av domenenavnene heter Clas Hansen, styremedlem av selskapet. Clas Hansen skrev under en kontrakt med Sports-mail om bruk av domenenavnene. Blant disse domenenavnene er Fotball247.com, Football247.com, Trav247.com og Fotboll247.com. Hansen satt i styret til Sports-mail, og var ansatt i selskapet.

Men i denne kontrakten var det en klausul om at dersom selskapet misligholdt sine økonomiske forpliktelser overfor Clas Hansen, eller om selskapet opphørte å eksistere, skulle retten til å bruke domenene opphøre.

- Denne avtalen tenkte vi aldri på. Den kom frem da Clas Hansen begynte å finlese sin kontrakt med oss, sier Roy Nordanger, administrerende direktør og gründer i Sports-mail.

Observatør til styret i selskapet, Petter Kleppe, som er administrerende direktør i PricewaterhouseCoopers Consulting , forteller til digitoday.no at han ble overrasket da det gikk opp for han at selskapet ikke eide sitt eget merkenavn.

- Dette kom som en overraskelse på meg, sier Kleppe. PriceWaterhouseCoopers skal ha tapt 5,5 millioner kroner på konkursen.
Bjørn Rune Gjelsten, som gjennom sitt investeringsselskap Farian Investment LTD, eide nær 20 prosent av selskapet, viste heller ikke om at Sports-mail ikke eide domenerettighetene til sitt merkevare.


Denne merkevaren hadde investorer som Gjelsten og PwC brukt millioner kroner for å øke i verdi. Blant annet gjennom kostbare reklamekampanjer og sponsorarrangement.

Kontrakten om domeneeierskapet er ikke opplyst om i prospeket som selskapet sendte ut i markedet 1. oktober i år. Flere advokater digitoday.no har vært i kontakt med, sier at dette skulle vært informert om. Et domenenavn er en såkalt immatriell verdi og skal være gjort rede for i regnskapet.

En advokat sier til digitoday.no at det er alvorlig når en slik kontrakt, som er et vesentlig forhold for selskapet, ikke er omhandlet i prospektet.

- For mange selskaper er det nettopp nettadressen, domenenavnet, som er merkevaren og dermed store deler av verdien, sier advokaten, som ønsker å være anonym.

At styremedlemmer ei heller viste om dette forholdet, gjør ikke saken bedre.

Til toppen