Sprayfall på 3,5 milliard

Frem og tilbake er ikke like langt. Spray Venture returnerer aksjer selskapet fikk ved salget av Spray til Lycos Europe. Dermed har verdiene i Spray Venture rast med 3,5 milliarder kroner siden salget ble avtalt.

Lycos Europe og det svenske selskapet Spray Ventures skal nå ha kommet til enighet om hvordan konflikten mellom partene skal løses.

I utgangspunktet mottok Spray Venture rundt 50 millioner aksjer i Lycos Europe ved salget av den nordiske portalstjenesten Spray Networks. Den avtalte prisen var 10 euro per stykk. Total utgjorde dette verdier for rundt 4,1 milliarder kroner. Nå vil Spray Venture ende opp med Lycos Europe aksjer verdsatt til i overkant av 600 millioner kroner.

I forbindelse med salget fikk Lycos Europe nemlig inn en klausul om at hovedaksjonæren i Spray Networks, selskapet Spray Venture, skulle investere i Lycos Europe aksjer.

I stedet for at Spray Venture betaler de avtalte 80 millioner euro for 8 millioner Lycos Europe aksjer må selskapet nå returnere 25 millioner aksjer selskapet allerede har i Lycos Europe. I Sverige har det gått rykter om at Spray Venture i realiteten har anstrengt likviditet og at det derfor ikke har vært mulig å få selskapet til å betale det opprinnelige beløpet.

Det har heller ikke hjulpet på investeringsviljen at den avtalte kursen har ligget betydelig over den kursen Lycos Europe har vært handlet for på børsen de siste ukene.

Tilbakeføringen av aksjer betyr i realiteten at kjøpet av Spray Networks blir tilsvarende billigere for Lycos Europe. I utgangspunktet leverte Lycos Europe totalt 83,3 millioner egenaksjer i forbindelse med denne overtagelsen. Tilbakeføringen innebærer at kjøpet av Spray Networks blir om lag 20 prosent billigere enn først avtalt.

Det synes dermed som Lycos Europe har innsett at Spray Venture ikke har midler til å gjøre opp de opprinnelige forpliktelsene og derfor har valgt en løsning som hindrer at Spray Ventures Lycos Europe aksjer ikke pøses ut på markedet når bindingstiden går ut i slutten av april.

Samtidig må eierne i Spray Venture innse at halvparten av de aksjene de fikk ved salget av Spray Networks forsvinner. Selskapet vil imidlertid fortsatt være en av de større aksjonærene i Lycos Europe med en eierandel på rundt 8 prosent.

Til toppen