Stadig flere mobiltelefoner stjeles

Til tross for innlagte sikkerhetskoder (IMEI) stjeles stadig flere mobiltelefoner. Og Internett får delvis skylden.

Ifølge den svenske dagsavisen Dagens Nyheter øker antallet stjålne mobiltelefoner stort i Stockholm. Den samme trenden gjør seg gjeldene her hjemme.

Dette skjer til tross for at mobiltelefonprodusentene legger inn sikkerhetssperrer i telefonapparatene, såkalte IMEI-koder. Bare i Stockholm ble det i første kvartal meldt hele 5200 mobiltelefoner stjålet, mot cirka 3300 i tilsvarende kvartal i fjor. Cirks fem prosent dukker opp senere som hittegods.

Ifølge ukeavisen Dagens IT har det svenske politiet to teorier på økningen: Den ene er at tyvene kan ha knekt IMEI-koden, for det er lite som taler for at telefonene kan benyttes uten knekte koder. Det hører også med til historien at det sist høst ble spredt nye IMEI-koder via Internett.

Politiets andre teori er at bedrageriene øker, hvilket harmonerer bra med det faktum at antallet tyverianmeldelser øker når mobilprodusentene lanserer nye mobilmodeller. Dessuten skjer det rett så ofte at mange trekker tilbake sine anmeldelser i det forsikringsselskapet krever at den forulempede må sperre mobilabonnementet...

Økningen kan nok delvis også forklares med at mørketallene sannsynligvis reduseres etter hvert som stadig flere mener IMEI-systemet gjør det verdt å anmelde tyveri, skriver de svenske avisene.

Til toppen