Startskudd for Norges største IT-prosjekt

De store konsulentselskapene kaster seg nå inn i kappløpet om Golf, Forsvarets gigantiske IT-prosjekt. Prislapp: litt under en milliard.

Som digi.no skrev i 16. mai har Forsvaret utlyst en anbudskonkurranse på det som trolig blir ett av de største IT-prosjekter som er gjennomført av det offentlige i Norge. Med en prislapp på noe under en milliard melder nå alle de store IT-selskapene sin interesse. Les mer her: Forsvaret planlegger gigantisk IT-prosjekt

Ordren kommer ikke fra Forsvaret der våpengrenene har slåss med hverandre om forskjellige systemer, men fra Stortinget. Forsvaret må spare penger og tilpasse sine økonomisystemer til Statens nye økonomireglement.

- I dag har hver våpengren forskjellige datasystemer for økonomi, vedlikehold, lønn og andre oppgaver. Golf-systemet er for å få på plass et nytt, felles datasystem for all forvaltning i Forsvaret. Systemet vil dog kunne inneholde noen av de gamle systemene dersom de klarer å utveksle informasjon til det nye systemet, forteller Torbjørn Sakseide i Forsvarets Informatikkstab til digi.no

Sakseide fortalte i mai til digi.no at budsjettet ikke er klart, og at prislappen trolig vil bli på noe under én milliard kroner

- Vi skal ikke kjøpe et IT-system, men finne ut hvordan Forsvaret skal fungere i fremtiden. Vi skal derfor inngå en kontrakt med en stor konsulentorganisasjon som har underleverandører, blant annet på programvaresiden, forteller totalprosjektleder for Golf i Forsvarets Overkommando, Kjell-Ove Orderud Skare, til digi.no.

Av alle selskapene som søker i dag, vil Forsvaret la tre selskaper gå videre. Fordi utredningsarbeidet er så omfattende vil hver av de tre selskapene få fem millioner kroner hver på å levere inn et endelig anbud. Hovedfristen for gjennomføringen av prosjektet er 31. desember 2002.

I følge Dagens Næringsliv skal Andersen Consulting, IBM, TietoEnator, WM-Data og Deloitte Consulting trolig søke. Cap Gemini Ernst & Young har trukket seg "ut i fra en samlet vurdering". Selskapet antyder at de synes det ble for dyrt og risikabelt å levere et anbud.

Til toppen