Staten gir deg likevel Telenor-lista

Forslaget til ny bedriftsforsamling i Telenor blir likevel offentliggjort før generalforsamlingen i selskapet torsdag.

Forslaget til ny bedriftsforsamling i Telenor blir likevel offentliggjort før generalforsamlingen i selskapet torsdag.

I praksis får nok forslaget liten betydning, og blir banket igjennom så lenge staten er den suverene eier i Telenor med nær 80 prosent av aksjene.

Det prinsippielle med saken var imidlertid om de 55.000 aksjonærene skulle få anledning til å vurdere forslaget på forhånd, noe de nå får, i det minste til en viss grad.

Blant annet Nettavisen har påpekt at Nærings- og handelsdepartementet forskjellsbehandlet aksjonærene i Telenor, noe som også førte til at Aksjesparerforeningen krevde at forslaget ble offentliggjort.

Nå endrer departementet tidligere praksis. Blant bedriftsforsamlingens viktigste oppgave er å finne en styreleder i Telenor som kan erstatte Eivind Reiten, som gikk av etter at han ble konsernsjef i Norsk Hydro.

Forslaget er:

1. Fylkesmann Mona Røkke, Tønsberg

2. Fylkesordfører Gisle Handeland, Fedje

3. Lagdommer Brit Seim Jahre, Oslo

4. Fagsekretær Hilde Kinserdal, Bergen

5. Administrerende direktør Ragnar Klevaas, Bærum

6. Administrerende direktør. Jan-Erik Korssjøen, Kongsberg

7. Avdelingsleder Eystein Gjelsvik, Ski

8. Avdelingsdirektør Bjørg Simonsen, Rana

9. Administrerende direktør Kristian Zachariassen, Arendal

10. Bonde/økonomisjef Randi Braathe, Rygge

Varamedlemmer:

1. Advokat Ove Andersen, Arendal

2. Avdelingsleder Inger-Grethe Solstad, Stavanger

Korssjøen og Braathe er nye kandidater, og erstatter høyesterettsadvokat Anne Cathrine Høeg Rasmussen og fullmektig Erna Geate Støren.

Til toppen