Statlig nettfiasko

Den danske stat skulle lage en egen "statsbrowser" som skulle være en alternativ nettleser til Netscape og Internet Explorer. Det tok tre år og en million kroner før den danske stat forstod at planene vanskelig lot seg gjennomføre.

"Netporten" skulle bli en nettleser som skulle gjøre det enkelt å bruke Internett. I 1995, da planene ble luftet for første gang, var ambisjonen å sikre at moderne teknologi også nådde ut til folk uten kunnskap om data.

"Netporten" skulle deles ut gratis til biblioteker og kommuner som for eksempel skulle bruke denne i infostands til allmenn bruk av hele eller deler av Internett. Nettleseren skulle også være handikap-vennlig; svaksynte skulle kunne forstørre skriften eller få maskinen til å lese høyt. En av ideene bak var også å tilby gratis e-post

Sommeren i fjor var nettleseren til utprøving på tre danske bibliotek. Dommen fra brukerne var at nettleseren ikke var handikap-vennlig nok, programmet var ustabilt og de stilte spørsmål ved om det i det hele tatt var bruk for en statsbrowser. "Tiden er løpt fra Netporten," het det i en rapport fra Statens Information til forskningsminister Jan Trøjborg.

Statsbrowseren var bygget opp rundt Internet Explorer 3.0, og å oppgradere til nyeste versjon ville bli kostbart og tidkrevende. Gratis e-post er tilgjengelig gjennom Hotmail, Yahoo eller andre, og kunnskapen om data og Internett har øket betydelig i befolkningen. Behovet for en statsbrowser kan sies å være minimal.

Men Forskningsministeriet ville ikke gi opp. Høsten 1997 ble det brukt enda flere penger på layout, bedre brukervennlighet og handikap-vennlighet. På tre år har man brukt over én million kroner på prosjektet som nå skrinlegges.

I Nærings- og handelsdepartementet forsikrer ekspedisjonssjef Hugo Parr ved avdeling for forskning, teknologi og kompetanse at det ikke er tilsvarende planer i Norge. Han hadde ikke hørt om den danske statsbrowseren.

- På meg virker de danske planene veldig ambisiøse, så det var kanskje ikke så overraskende at det ikke gikk så bra, sier Parr til digi.no.

Til toppen