Statsbudsjettet: År 2000 koster 3,3 milliarder

Regjeringen skriver i sitt forslag til statsbudsjett for 1999 at det gjenstår et betydelig arbeid med håndteringen av år-2000 problemet. Kostnadene knyttet til arbeidet ventes å komme opp i 3,3 milliarder kroner, og dette skal dekkes innenfor egne budsjetter.

Regjeringen skriver i sitt forslag til statsbudsjett for 1999 at det gjenstår et betydelig arbeid med håndteringen av år-2000 problemet. Kostnadene knyttet til arbeidet ventes å komme opp i 3,3 milliarder kroner, og dette skal dekkes innenfor egne budsjetter.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at det i statsforvaltnignen er estimert at år-2000 problemet vil koste 3,3 milliarder kroner.

Alle virksomheter og enheter skal i utgangspunktet dekke kostnader til år-2000 problemet innenfor egne budsjetter.

Undersøkelser som er foretatt innen statsforvaltningen viser at 60 prosent av de større statlige etatene i øyeblikket arbeider med kartlegging av år-2000 problemer, 40 prosent har startet testing og 15 prosent har satt konverterte systemer i drift.

Regjeringen mener det er flere positive trekk ved utviklingen den siste tiden, først og fremst fordi stadig flere etater har kommet igang med år-2000-arbeidet.

I lys av at det nå er under halvannet år igjen til årtusenskiftet, mener likevel regjeringen at det er flere negative trekk ved utviklingen i statsadministrasjonen. Regjeringen påpeker spesielt at ved siste kartlegging hadde 40 prosent av de mindre etatene ikke igangsatt noe 2000-arbeid. Samtidig er klare tidsplaner og kostnadsoverslag mangelvare og risikoanalyser og beredskapsplaner er ikke utviklet i de fleste etater. I følge regjeringen har 40-50 prosent av etatene behov for ytterligere personalressurser for å håndtere år-2000 problemet.

Regjeringen ønsker å sette av 40 millioner kroner til år-2000-tiltak på 99-budsjettet (se relatert artikkel i margen til høyre).

Til toppen