Statsbudsjettet: NRK kaprer digitalt lisenstillegg

Kulturdepartementet foreslår å øke kringkastingsavgiften med 60 kroner. Det er 10 kroner mer enn NRK ba om. Det ekstra tillegget vil gå til innføringen av digital radio i Norge.

Radiodirektør Tor Fuglevik i NRK er i gledesrus etter meldingen om at regjeringen foreslår et digitalt kringkastingstillegg for neste år. Kringkastingsavgiften foreslås økt med rundt fire prosent fra 1.530 til 1.590 kroner i 1999.

10 av de 60 tilleggskronene er begrunnet med den digitale utviklingen. Resten kommer som en kompensasjon av forventet prisstigning.

- Dette er et gjennombrudd for digitalradioen. Vi fikk tildelt fire av seks riksblokker i mars i år. Nå får DAB også budsjettmessige konsekvenser. Vi er "on the road", sier han til digi.no.

Fuglevik hevder han har jobbet i nesten ti år for å overbevise folk rundt seg om at fremtiden ligger i den digitale teknologien.

- Det betyr ikke at NRK ligger bakpå når det gjelder utviklingen. Utviklingen på området har gått langsommere enn forventet, og NRK ligger i forkant, sier han.

- Radio er et nokså abstrakt medium der det er vanskelig å få formidlet hvordan den digitale fremtiden vil komme til å se ut. Vi er likevel svært fornøyd med at eierne har sett behovet for en overgang fra analog til digital radio, sier han.

Eierne av NRK, dvs. Kulturdepartementet ved kulturminister Anne Enger Lahnstein, skriver i forslaget at "overgangen til digital teknologi er nødvendig og kan ikke gjennomføres uten at NRK gis særskilte lisensøkninger. Dette tilsier at kringkastingsavgiften i 1999 økes noe ut over kompensasjon som følge av lønns- og prisstigning."

Avdelingsdirektør Roy Kristiansen i medieavdelingen i Kulturdepartementet bekrefter at det er utviklingen av digital teknologi generelt som gjør at NRK får mer tillegg enn de spør om.

- Digital-TV er ikke med i denne omgang. Det er omleggingen fra analog til digitalt arkiv og digital radio som gjør at vi plusser på avgiften, sier han.

Kristiansen opplyser at det uansett ikke er aktuelt med direkte tilskudd over budsjettet og at den beskjedne påplussingen kommer av at NRK kun skal leie av den som bygger digitalt radionett, ikke bygge selv.

Lahnstein fortalte på budsjettpresentasjonen at den digitale påplussingen er et positivt signal til NRK om at de tar digitaliseringen på alvor. Selv om det altså ikke skjer ved direkte bevilgninger over statsbudsjettet.

Det er også verdt å merke seg at Kulturdepartementet fortsatt ikke har oppdaget at NRK allerede har lansert digitale nisjekanaler for radio.

"NRK vil i 1999 starte digitale radiosendinger", skriver departementet i budsjettet, sannsynligvis med tanke på innføringen av DAB-radio.

NRK Alltid Klassisk ble lansert allerede i 1995, Alltid Nyheter kom i fjor, mens det nå er snakk om en tredje kanal, Alltid Jazz.

Til toppen