Stavrum blir publisher

TV 2 Interaktiv innfører publisher-modellen og Gunnar Stavrum (bildet) er nå ansatt som både administrerende direktør og sjefredaktør.

Gunnar Stavrum er ansatt som publisher, det vil si både administrerende direktør og sjefredaktør, i TV 2 Interaktiv. Kjetil Nilsen, som har hatt direktør-stillingen i TV 2 Interaktiv før publisher-modellen ble innført, er ansatt i en nyopprettet stilling som direktør for strategi og forretningsutvikling i TV 2-konsernet.

- Den siste tiden har graden av innholdsproduksjon i TV 2 Interaktiv økt kraftig, og da er det naturlig at dette legges inn under en ansvarlig redaktør, sier styreformann Kåre Valebrokk i TV 2 Interaktiv om innføringen av denne modellen i selskapet.

- Aktivitetsnivået i TV 2 har blitt så høyt at det begynner å bli vanskelig å holde fokus på langsiktig forretningsutvikling knyttet til ny teknologi og nye distribusjonskanaler. Det er denne jobben Kjetil Nilsen nå dedikeres til å gjøre, sier Valebrokk, som også er administrerende direktør i TV 2.

Til toppen