Stento tar skrittet opp på land

Med en lett, bærbar satellitt-terminal vil Stento la alle koble seg til alt gjennom en ISDN-kanal. Når som helst, fra hvor som helst, via en Inmarsat-satellitt.

Det norsk-belgiske kommunikasjonsselskapet SAIT-STENTO tilbyr i dag maritime brukere satellittbaserte kommunikasjonstjenester. Denne virksomheten planlegger selskapet å utvide til også å omfatte landbaserte brukere.

Man tar dermed sikte på å fungere som et mellomledd mellom teleoperatører og brukere på området satellittkommunikasjon, med ansvar for blant annet trafikkmåling, formidling av ulike verdiøkende tjenester, fakturering etc.

Produktet som nå lanseres er et nytt opplegg for landbaserte mobile brukere av global satellittkommunikasjon og teleoperatører under navnet M4Land. Tjenesten skal være basert på ISDN-teknologi.

Fra før er selskapet en av de største Inmarsat tjenestetilbydere i verden med en andel av det åpne maritime verdensmarked på ca 33 prosent.

M4Land-tjenesten skal gjøre det mulig å kommunisere når som helst fra hvilket som helst sted i verden. Man kan ved hjelp av en lett, bærbar satellitt-terminal koble seg til sitt datanett eller intranett, internett, e-post, postkassen på bedriftsnettet, videokonferanser med mer gjennom en ISDN-kanal når som helst fra hvor som helst via en Inmarsat-satellitt. Fakturering av slik bruk kan skreddersys etter kundens ønske.

- SAIT-STENTO er fast bestemt på å vokse innenfor dette segmentet. I løpet av de nærmeste tre årene regner vi med en betydelig omsetningsvekst når det gjelder landbaserte kommunikasjonstjenester for satellitt. Det er naturlig utvidelse av våre nåværende tjenester for maritime brukere, våre kunder ønsker komplette kommunikasjonsløsninger, sier Baudouin Lenaerts som er sjef for forretningsenheten Airtime Services i en pressemelding.

Selskapet er i dag leverandører av slike tjenester som f.eks. salg av satellitt-tid, trafikkmåling og verdiøkende tjenester som f.eks. kostnadseffektiv trafikkruting, trafikkanalyser, e-mail via satellitt m.m. Selskapet har inngått avtaler med jordstasjoner som gjør at man kan tilby kundene 98 prosent dekning av alle landområder i verden.

I første omgang tar man sikte på en markedsandel på fem prosent basert på Inmarsats prognose om 20.000 brukere av mobil satelittkommunikasjon innen tre år. SAIT-STENTO tar sikte på å komme opp i en omsetning innenfor dette området på anslagsvis 80 millioner norske kroner innen utgangen av 2003.

De mest aktuelle brukere av M4Land kommunikasjonstjenester og dermed nye kunder for selskapet vil være internasjonale organisasjoner, media, store energiselskaper, bygge- og anleggsvirksomheter, banker og finansinstitusjoner, legemiddelselskaper, kjemiske selskaper og offentlig sektor.

Til toppen