Sterk NetCom

På tross av generelt meget svak utvikling på børsen holder NetCom kursen. Og regnskapet, det kommer mandag morgen.

Det skal bli interessant å se reaksjonen på tallene. Ikke så mye fordi det er knyttet unormalt mye spenning til tallene, men fordi fokusen i lenger tid har ligget på relativ prising, oppkjøpscase og konkurransesituasjonen.

Vårt råtipp er at resultatene - med mindre de inneholder meget dårlige nyheter - vil bli solgt inn som tegn på at nå tjener selskapet virkelig penger. Det skulle trekke i retning av en kursoppgang, alt annet like.

NetCom-kursen har holdt seg bemerkelsesverdig godt i hele sommer, spesielt tatt i betraktning det fallet vi har sett i andre IT-aksjer og på børsen generelt. Vi regner med at all den tid det ikke er kortsiktige resultatforventninger som har holdt kursen oppe, så ligger den støtt selv om de fleste synes å mene at den er høyt priset.

Telenor økte fredag sin eierandel i det ungarske mobilselskapet Pannon. Aksjekjøpet verdsetter indirekte selskapet til 7,4 milliarder kroner.

Pannon sitter i dag med en markedsandel på vel 40 prosent i Ungarn, etter å ha vært på lufta med eget GSM-nett siden 1994. Selskapet har vel 325.000 kunder, 600 ansatte og en omsetning i 1997 på vel 1,2 milliarder kroner, med et overskudd på 40 millioner kroner. Ungarn har en mobilpenetrasjon på vel syv prosent.

Dette er altså et selskapet som har et meget godt resultat (tallene er fra 1997), en høy markedsandel og mange kunder på et geografisk ganske lite område (lave kostnader), riktignok i et lite modent marked. Likefullt handles selskapet til en verdi 30 prosent under NetComs verdi i Norge.

Resultatene fra Telenor Mobil viser at utviklingen i ringeminuttene til det selskapets kunder har mer enn oppveid reduksjonen i ringeprisen. Det trekker opp for NetCom.

Den kommende uken gir forøvrig mere mat til den som vurderer IT-sektoren. NetCom Systems AB legger frem tall tirsdag, det samme gjør Schibsted og WM-Data AB. Agresso og ContextVision kommer torsdag og fredag bør vi se resultatene fra CRI-gruppen og svenske Enator.

I motsetning til andre sektorer - som nå får juling på børsen - vil flere av disse selskapene vise en sektor i sterk vekst. Det kan trekke positivt opp for teknologiaksjer generelt, relativt til resten av børsen.

Til toppen