Sterk økning i japansk nettbruk

Nettbruken har steget kraftig i Japan: Nå er det kvinner og eldre som står for veksten, og det er det mobile Internett som fortrinnsvis benyttes.

Japan har fått stjerneplass som verdens ledende nasjon innenfor trådløst Internett. Mye av æren for dette tilfaller mobilselskapet DoCoMo og dets tjenestesuksess i-mode.

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) melder at hele 32,6 millioner japanere koblet seg til nettet så langt i år. Dette er en kraftig økning fra i fjor, da 19,4 millioner mennesker koblet seg opp. Grunnen til den kraftige veksten er at stadig flere kvinner og eldre bruker nettet mer.

6,5 millioner mennesker bruker bare en mobiltelefon med nettmuligheter for å koble seg opp til Internett.

Andelen kvinnelige nettbrukere økte til 39 prosent i 2001, opp fra 28 prosent i fjor. De som befinner seg i alderen 10 til 40 år står for mer enn 40 prosent av bruken, melder AP som refererer undersøkelsen som er utført av det japanske analyseselskapet Impress.

Tallene er hentet fra februar 2001, mens de jamførende tallene er hentet fra samme måned året før.

Det var også en signifikant økning av nettbrukere i alderen 70 år og oppover. Andelen av denne aldersgruppen lå i fjor på 0,6 prosent, mens den i år ligger på 1,6 prosent - mer enn dobling med andre ord.

Internett, og bruk av nettet, er viktig for japanske styresmakter. I sin langsiktige politikk har regjeringen som mål at alle skal ha bredbånd Internett-tilknytning innen 2005.

Til toppen