Sterk vekst for Ericsson

Det svenske Ericsson opplever fortsatt sterk vekst. I årets første ni måneder har ordreinngangen økt 41 prosent, mens overskuddet før skatt har økt med 65 prosent til ti milliarder svenske kroner, mens salgsinntektene har økt med 44 prosent til 113 milliarder.

Det er flere ting som har ført til det sterke resultatet. Blant annet har en svak svensk krone gjort det enklere for svenske eksportbedrifter, og kronekursen alene har bidratt med 1,2 milliarder kroner på regnskapets plusside, sammenliknet med samme periode i fjor.

Ericssons sterkeste marked er for tiden USA, tett fulgt av Kina, Storbritannia, Italia, Brasil og hjemmemarkedet Sverige. Ved utgangen av september hadde Ericsson 99.113 ansatte, en vekst på over 5.000 siden desember i fjor.

Mobiltelefoner er et forretningsområde der svenskene gjør det skarpt. Ordreinngangen økte med 23 prosent og salget med 25 prosent, sammenlignet med de tre første kvartalene i 1996.

Ericssons toppsjef, Lars Ramqvist, sier at tallene viser ordrevekst for 24. kvartal på rad, og at resultatet tredje kvartal i år er det beste noen sinne for selskapet.

Til toppen