Sterke tall fra France Telecom

Det delprivatiserte franske televerket, France Telecom, endte 97-resultatet med et overskudd på 18,6 milliarder kroner, som er det beste resultatet i selskapets historie.

Det delprivatiserte franske televerket, France Telecom, endte 97-resultatet med et overskudd på 18,6 milliarder kroner, som er det beste resultatet i selskapets historie.

France Telecoms (FT) resultat ble såpass til tross for engangskostnader i forbindelse med privatiseringen i fjor høst på nærmere 1,4 milliarder kroner. Overkuddet i 1996 ble til sammenelikning 2,5 milliarder kroner etter en engangsavgift for blant annet å skille ut pensjonsrettene til de ansatte forut for privatiseringen på 23,6 milliarder kroner. I 1997 solgte selskapet for tett oppunder 200 milliarder kroner.

Selskapet reduserer inntektene fra den ordinære fasttelefonien og måtte bokføre et tap på 1,5 milliarder kroner knyttet til telealliansen Global One, der selskapet deltar i et joint venture sammen med amerikanske Sprint og Deutsche Telekom. Mobiltelefoni går imidlertid bra for selskapet, som sitter med 3,3 millioner av landets totalt 6,2 millioner mobilkunder. Inntektene fra mobilsiden økte med over 50 prosent til over 21 milliarder, noe som ifølge selskapet vil resultere i break even på mobilsiden senere i år. Også på Internett øker selskapet, som regner med ti millioner privatkunder på Internett i løpet av år 2000.

Toppsjef i FT, Michel Bon, sier til Financial Times, at resultatet kom som det siste før liberaliseringen i europeisk telekom, som blant annet har ført til at antallet konkurrenter til FT på det franske hjemmemarkedet er kommet opp i 37.

Til toppen