Sterkt mobilsalg for Telenor

Telenor Mobil fikk 167.118 nye mobilkunder første halvår i år, som er vel halvparten av de totale salget i rekordåret 1997, da Telenor solgte nesten 340.000 GSM-abonnement. Selskapet ser nå for seg et nytt rekordår for mobiltelefoni.

- Fortsetter salget å øke like mye resten av året blir det et nytt rekordår, fastslår admininistrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern. Han sier selskapet ikke hadde forventet å beholde et salg på linje med rekordåret 1997.

Telenor ligger faktisk forran fjoråret, da det ble solgt 125.200 nye GSM abonnement første halvår, mot altså nesten 170.000 på samme tid i år.

En betydelig del av veksten på GSM-mobiltelefoni skyldes Ring Kontant, som betyr at kunden forskuddsbetaler tellerskrittene, uten å betale abonnementsavgift. Holdes forskuddsbetalte kort utenfor blir GSM-økningen på 57.118 de første seks månedene i år.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor Mobil, Elisabeth H. Gjølme, sier til digi.no at Ring Kontant i gørste rekke kjøpes av yngere mobiltelefonbrukere, som også er en viktig målgruppe for denne type kort.

NMT fortsetter å tape. NMT 900 fikk 23.700 færre kunder de første seks månedene, mens NMT 450 mistet 11.601 kunder. Minus denne nedgangen øker Telenor Mobil kundemassen med 131.817 kunder første halvår, og det blir bare 9183 kunder unna 1,4 millioner.

Mobilnett/dato 31.12.97 30.06.98 +/-
GSM 871.535 1.038.656 + 167.118
hvorav Ring Kontant 67.998 158.084 + 90.086
NMT 900 223.100 199.400 - 23.700
NMT 450 164.651 153.051 - 11.601
Totalt 1.259.286 1.391.107 + 131.817

Kilde: Telenor Mobil

Til toppen