Stjålne mobiler blir verdiløse

Telenor Mobil og NetCom har med virkning fra i dag introdusert et nytt sikkerhetssystem som gjør det umulig å bruke stjålne mobiltelefoner. - Vi samarbeider sjelden, men i denne saken har vi felles interesser, sier informasjonsdirektør i NetCom, Per Bjørkum.

Hvert år stjeles det mellom 10.000 og 15.000 mobiltelefoner i Norge. Dette er utgangspunktet for mobilsamarbeidet, som blant annet resulterte i den første pressemelding og den første pressekonferanse som Telenor Mobil og NetCom har arrangert i fellesskap.

De to norske mobiloperatørene har sett seg grundig lei på at stjålne mobiltelefoner er lett omsettelige i et stadig voksende helermarked. Med virkning fra og med i dag kan ikke lenger stjålne mobiltelefoner brukes i Norge. Forutsetningen er at kunden kontakter mobiloperatøren og skriftlig melder fra til mobiloperatøren om at apparatet er stjålet og gir operatøren tillatelse til å sende informasjon om apparatet til andre mobiloperatører, politi og forsikringsselskap.

Ifølge sikkerhetssjef i Telenor Mobil, Morten Schjelderup, vil en stjålet telefon ikke kunne brukes opp mot noen av de norske mobiloperatørenes nett. Innebygd i hvert apparat finnes et serienummer, som mobilsentralen etterspør før det settes opp en samtale. Om dette serienummeret tilhører en telefon som er stjålet, og forutsatt at brukeren har meldt fra om tyveriet, havner serienummeret på en "svarteliste". Telefoner med serienummer på denne listen vil ikke kunne brukes for å sette på mobiltelefonsamtaler.

Tidligere kunne en ved å stjele en telefon, enkelt bytte abonnementskortet (SIM-kortet). Nå hjelper ikke det lenger. Nå vil til og med eiere av de SIM-kortene som settes inn i stjålne telefoner kunne identifiseres av politiet.

Informasjonen om serienummeret er samlet i Telenor Mobil siden september og i NetCom siden 1996, og begge operatørene har testet systemet. Fra og med i dag blir stjålne mobiltelefoner verdiløse, ifølge Telenor Mobil og NetCom. Datatilsynet er informert om systemet, som for øvrig er en del av GSM-standarden

Begge operatørene vil utveksle lister over stjålne mobiltelefoner slik at begge nettene vil avvise samtaler fra stjålne apparater. Det er også på trappene et europeisk samarbeid, der alle GSM-operatører vil utveksle "svartelister" med andre europeiske mobiloperatører for å hindre eksport og import av stjålne apparater. Registeret er plassert i Dublin, Irland, og per i dag forsyner 15 operatører registret med "svartelister". Langt flere operatører har meldt sin interesse for å bidra til dette registret, slik at en heller ikke kan eksportere stjålne mobiltelefoner.

For at systemet skal virke må alle operatørene i et land opplyse om stjålne telefoner til et felles register og informasjonsdirektør i Per Bjørkum, sier at Telenor og NetCom vil utveksle informasjonen ofte nok til at det ikke lenger skal være verdt å stjele mobiltelefoner. De to operatørene vil også ha med en eventuell tredje norsk operatør i denne utvekslingen.

Schjelderup anbefaler folk å bruke mobiltelefonen som et kredittkort, og ikke legge apparatet igjen i bilen og å melde fra så snart kunden utsettes for et tyveri.

Erfaringer med tilsvarende registre i Tyskland viser at tyveri av mobiltelefoner reduseres med 60-70 prosent. I Norge vil de to operatørene investere vel 5 millioner kroner i systemer for sine registre, og tjenesten vil være gratis for brukerne.

Til toppen