Stor interesse for FT-aksjer

Etterspørselen etter aksjer i France Telecom er fremdeles svært sterk, ettersom regjeringens salg av 66 millioner aksjer, tilsvarende vel 13 prosent av selskapets aksjekapital, ble kraftig overtegnet.

Småinvestorer og privatpersoner kjøpte aksjer for vel 24 milliarder kroner etter en overtegning på to ganger, etter at det lørdag ble det bestemt at prisen på aksjene til private var 390 franske franc, og 400 franc for salget til institusjonelle investorer, ifølge Dow Jones.

Også Deutsche Telekom betalte 390 franc per aksje, som en del av en avtale der de to teleselskapene kjøper to prosent i hverandres selskap. Institusjonelle eiere kjøpte FT-aksjer for 19,5 milliarder kroner, i et salg som var overtegnet 3,5 ganger. Utstedelsen av konvertible obligasjoner ble overtegnet ti ganger. De ansatte i teleselskapet er sikret en kvote tilsvarende vel tre milliarder kroner.

Ifølge konsernsjef i France Telecom, Michel Bon, skal selskapet investere "milliarder av dollar" (USD. red. anm.) de neste årene i ulike internasjonale teleprosjekter. Bon har presentert selskapets planer på en besøksrunde i europeiske storbyer. Derfor kommer det godt med at selskapet får tilført vel 30 milliarder kroner etter nedsalget.

Etter nedsalget sitter den franske staten igjen med 62 prosent av aksjene i teleselskapet, ned fra 75 prosent.

Til toppen