Store IBM AS/400: Fra 11 til 3 modeller

Seriene 6xx og Sxx erstattes av 7xx, og det gjøres ikke lenger forskjell mellom transaksjonstjenere og klient/tjener-utgaver. Flaggskipet tar opptil 12 prosessorer.

Seriene 6xx og Sxx erstattes av 7xx, og det gjøres ikke lenger forskjell mellom transaksjonstjenere og klient/tjener-utgaver. Flaggskipet tar opptil 12 prosessorer.

De nye maskinene blir tilgjengelige på markedet fra 26. februar. Mange av salgsargumentene bygger på neste versjon av operativsystemet OS/400. I sjargongen heter dagens utgave V4R3 (versjon 4 "release" 3). I slutten av mai kommer V4R4.

- Maskinene i den nye 7xx-serien leveres med V4R3, forsikrer Carsten Dilling, Norden-ansvarlig for det IBM kaller "mid-range" systems. I denne kategorien hører også RS/6000 og de største Pentium-baserte tjenerne.

- IBM prøver å spesialisere tjenerplattformene sine og finne synergier, sier Dilling.

Hittil har IBM heller oppmuntret sine tjener-avdelinger til å konkurrere mot hverandre, og det har ikke alltid vært like enkelt å få hjelp fra IBM til å velge. AS/400 framstår som alternativet for dem med behov som kan tilfredsstilles av standardapplikasjoner, som ikke ønsker å gjøre masse eksperimenter på egen hånd, og som mener at den beste tjeneren er den som ikke gjør noe vesen av seg.

- Norge er det landet hvor AS/400 vokser hurtigst. I fjor solgte vi 330 maskiner, mot 220 i 1997.

Dilling mener nordmenn utmerker seg som kostnadsbevisste. Han viser til en IDC-rapport som sammenlikner kostnader per år per bruker mellom ulike systemer, i 1997 og 1998. Kostnadene består av utgifter til drift, applikasjonsutvikling, maskinvare og programvare, fordelt på antall brukere. Tabellen ser slik ut:

Eierkostnader per år per bruker, i USD 1997 1998
AS/400 7041 3848
Windows NT 7470 6180
Unix 7520 5394

- Forklaringen er kraftigere bedring av pris/ytelses-forholdet enn hos konkurrentene, og at driftssystemet er drastisk forenklet. Du får rett og slett oppgavene raskere unna på en AS/400. Et annet argument er tilgjengelighet. Av en annen IDC-rapport går det fram at 10 AS/400 kan drive 10.000 PC-er og ha en samlet oppetid på 97,5 prosent. De samme 10.000 PC-ene krever 461 NT-tjenere, og du vil aldri oppleve noe tidspunkt hvor samtlige tjenere er i full drift.

At programvarehus som SAP, Baan og Lotus har spesielt tilrettelagt sine produkter til AS/400, forsterker inntrykket av denne serien som stormaskinen for de små.

Med 7xx oppheves skillet mellom transaksjonstjenere og klient/tjener-maskiner, og 11 modell-serier fra 6xx- og Sxx-linjene slås sammen til tre. Oppgraderingsopplegg endres til å omfatte de nye modellene, der det vesentlige skillet er tallet på prosessorer. Model 720 har fra én til fire, Model 730 fra én til åtte, Model 740 fra 8 til 12. Model 720 overlapper den nye inngangsmodellen i Model 170 (se peker i høyre marg til egen artikkel) som ikke har de samme utvidelses- eller oppgraderingsmulighetene.

- Vi kommer ikke til å få problemer i Norden med at kunder vil vokse ut av AS/400, sier Dilling.

Fordeling mellom transaksjoner og klient/tjener er en innstillingssak, ifølge Dilling. Samtlige 7xx-maskiner er utstyrt med den nye Northstar 64-biters RISC-prosessoren som IBM lanserte i fjor. I likhet med inngangsmodellen kan de også kjøre et antall lokalnett gjennom egne NT-dedikerte kort med Pentium-prosessor og minne, døpt "Integrated Netfinity Server". En AS/400 kan ta opptil 16 Netfinity-tjenere. Minnetaket på toppmodellen er 40 GB, disktaket er over 2000 GB.

Skulle du trenge enda mer, finnes det en klyngeløsning der du kan samkjøre opptil 128 noder, avslutter Dilling.

Til toppen