Stormakt innen fjernundervisning

Med produkt- og løsningsområdet LearningSpace, seiler Lotus opp som helhetlig leverandør innen alt som har med distribuert og fjern undervisning å gjøre.

I utgangspunktet er LearningSpace et rammeverk for løsninger innen et område som Lotus har døpt "læring når som helst og hvor som helst". Produktene i dag vil fra neste vår samles under en enhet kalt LearningSpace Anytime med komponenter fra Lotus' opprinnelige LearningSpace og utvidelser fra DataBeam, et selskap som Lotus nylig kjøpte. Et vesentlig komponent er styringsverktøyet Campus som gjør det mulig å bygge opp et tilbud på hundrevis av kurs overfor titusener studenter, samtidig som man følger hver deltakers framskritt.

- Vi tar sikte på å tilby verktøy man trenger for å dekke umiddelbare behov for skolering i felten, og trappe opp til mer permanente kurstilbud i større skala, sier Kristina Lumsden som har ansvaret for å markedsføre fjernundervisningsløsningene. – Målgruppen vi henvender oss mot er først og fremst store bedrifter. Samtidig har vi sett at for eksempel universitetet i Wisconsin har brukt vår plattform som utgangspunkt for å tilby kurs på det private markedet.

Kurs formidlet gjennom LearningSpace vil tilby både asynkrone og synkrone tilbud og tilbakemeldingsordninger gjennom standard nettleser eller en Notes-klient. Eleven eller kursdeltakeren mottar arbeidsoppgaver som kan variere fra å høre på et direktesendt foredrag til å levere hjemmearbeid innen en bestemt tid. Et område kalt Media Center formidler pekere til bakgrunnsmateriale og andre kilder til informasjon. I et virtuelt klasserom (Course Room) leverer man tilbakemeldinger i form av diskusjoner med andre elever, skriv til instruktøren osv. For å sikre en viss grad av sosial kontakt, er det et fjerde område der instruktører og elever forteller om seg selv.

Selve produktene skal utfylles med en rekke tjenester.

- Vi vil tilby hjelp til alt fra å lage et pilotprosjekt til å ferdigstille pakker, legge opp en infrastruktur og lære opp instruktører, sier Lumsden. – For de som ikke vil bygge opp noe lokalt Lotus-miljø, har vi gjort avtaler med en rekke partnere, blant annet store europeiske teleaktører, om å levere LearningSpace som en vertstjeneste. Vi har også partnere innen kursutvikling.

Et viktig moment er at produktene skal oversettes til ulike språk. Svensk er blant de første på listen. Norsk må dessverre vente.

Det er fra flere hold uttrykt frykt for at utbredt fjernundervisning kan føre til et svært begrenset kursmarked der ledende amerikanske universitet kveler all konkurranse. Lumsden er uenig i at dette vil bli tendensen.

- Jeg tror distribuert og fjern undervisning vil fungere som et supplement til tradisjonell undervisning med direkte menneskelig kontakt. Det vi kan se på universiteter og høyskoler, er at man bruker tradisjonelle forelesninger, og tyr til LearningSpace for å følge bedre med hva studentene gjør på egen hånd. Dessuten vil man kunne lage opplegg som gjør det mulig for studenter som ikke kan være tilstede hele tiden, å følge undervisningen.

Lumsden vet ikke om noen egentlig konkurrent til LearningSpace.

- En rekke mindre selskap leverer nisjeprodukter som tar seg av noen av de tilbudene vi har. Men ingen har dem alle, og ingen kan tilby tilsvarende skalerbare løsninger.

Det finnes en standard kalt IMS som definerer hvordan kursinnhold skal utformes slik at det kan overføres fra et fjernundervisningsverktøy til et annet. Hensikten er at man ikke binder seg til én leverandør når man lager innhold til sine kurs. Lumsden forsikrer at Lotus følger denne standarden.

I forhold til strategien som Jeff Papows la fram tidligere på Lotusphere, presiserer hun at LearningSpace er det området Lotus foreløpig er kommet lengst innen kunnskapsstyring. Men vi kan tydeligvis vente mye mer av dette selskapet som er i ferd med å bygge opp en svært egenartet profil innen kombinasjonen tjenester og programvare.

Til toppen