Større jobbkutt ventes i Ericsson

Fredag legger svenske Ericsson og finske Nokia fram årets første kvartalsresultat, et resultat der er knyttet stor usikkerhet til. Samtidig er det ventet at Ericsson og konsernsjef Kurt Hellström vil varsle nye massive oppsigelser på mange, mange tusen.

Den store usikkerheten til Telefonaktiebolaget L M Ericsson knyttes i første rekke til om selskapet kan vise til resultat etter de omorganiseringene som selskapet har gjennomført. Ifølge SME forventes Ericsson å legge fram et resultat før skatt på 532 millioner svenske kroner fredag av en omsetning på nær 80 milliarder kroner, skriver Dagens Industri.

Ericsson og Nokia Group vil kunne gi en klar pekepinn på hvordan mobilsektoren forventes å utvikle seg i år. Tidligere har Motorola varslet at en forventer lavere etterspørsel i Europa, på samme måte som en nå opplever i USA. Upåvirket blir verken Ericsson eller Nokia, som begge har USA som sitt viktigste enkeltmarked.

IT-selskapene har nesten hatt kappestrid om å levere de dystreste resultatvarsel så langt i år, og både Nokia og Ericsson har fulgt med nedover. Det er først og fremst Ericsson som har solgt unna store aksjeposter i amerikanske Juniper for å skaffe selskapet kapital.

Ericsson selv regner med en vekst i år på mellom 15 og 20 prosent, mens Nokia ligger på 20 prosent etter en nedjustering fra 25-30 prosent. Til forskjell fra Ericsson forventes Nokia imidlertid å øke mobiltelefonsalget med 16 prosent, mot en nedgang på 40 prosent for Ericsson.

Av en omsetning første kvartal på nær 8 milliarder euro, regner analysene SME har gjennomgått med et resultat før skatt på 1,3 milliarder euro. Nokia får også den fordelen at selskapet melder at de øker sterkere på mobilsystem enn både Ericsson og Nokia.


Dette er dårligst nyheter for Ericsson som så langt har vært suveren på dette området.

Ifølge svenske medier mandag kan det også forventes ytterligere oppsigelser i selskapet og tall på opptil 30.000 blir referert. Financial Times på sin side referer til 6.000 nye jobbkutt. Vel 100.000 ansatte har sitt daglige virke i Ericsson.

Konsernsjef Kurt Hellström, har i et eget brev til ansatte i Ericsson også varslet om nye jobbkutt med sterkere fokus på selskapets kjernevirksomhet.
Til toppen