Storsamling om opphavsrett i cyberspace

Fra den 2. desember til den 20. desember skal WIPO (World Intellectual Property Organization) drøfte opphavsrett i cyberspace.

Fra den 2. desember til den 20. desember skal WIPO (World Intellectual Property Organization) drøfte opphavsrett i cyberspace.

Du som sitter og leser denne artikkelen vil etter alt og dømme allerede ha forbrutt deg mot Internett Kanal 1s opphavsrett (uten at du skal frykte straffeforfølgelse av den grunn). De fleste web-surfere har satt opp sin maskin til å mellomlagre dokumenter. Netscape eller Explorer eller hva du ellers bruker lagrer en kopi av dokumentet på din harddisk, slik at du skal slippe å belaste båndbredden neste gang du forespør det - såfremt det ikke har skjedd endringer siden sist.

Slike problemer, og mange andre, vil bli drøftet i det nesten tre uker lange møtet WIPO holder nå i desember.

Til toppen