Stortingsmelding om bredbånd neste år

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om bredbånd i 2003.

Det varslet statssekretær Oluf Ulseth (H) i Næringsdepartementet på et seminar om nyskapning i Oslo mandag. Ulseth sa at regjeringens bredbåndspolitikk tar utgangspunkt i at det er markedet som skal stå for utbyggingen av bredbånd. Myndighetenes viktigste rolle er å legge til rette for god konkurranse og være en stor og krevende kunde.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge, som arrangerte seminaret, har i en rapport til Næringsdepartementet pekt på behovet for økt statlig engasjement for å få fart på utbyggingen av høyhastighetsnett (bredbånd) i Norge.

Årsaken til at næringen nå roper på staten er at det er for få kunder, både i det offentlige og private, som benytter bredbånd. Utbyggingen har dermed på det nærmeste stoppet helt opp, og utbyggerne ligger an til å tape store beløp. Men Ulseth vil ikke love statlig nødhjelp for å få fart på bredbåndsutbyggingen.

- Det er ikke det offentliges oppgave å bygge ut bredbåndnettet, sier Ulseth til NTB.

Bredbånd gir bedre og raskere tilgang til tjenester som internett, film, videokommunikasjon, fjernstyring, undervisning og telemedisin.

I sitt foredrag pekte Ulseth på at alle skal gis mulighet til å ta del i gevinstene og mulighetene informasjonsteknologien gir.

- Det er spennende å se hvordan ulike lokalsamfunn skaffer og bruker bredbånd gjennom ulike teknologier og organisasjonsformer. Regjeringen vil i løpet av 2003 legge fram en stortingsmelding om bredbånd og utnyttelsen av dette, sa statssekretær Oluf Ulseth.

Til toppen