Streik i Telenor kan gi stumme telefonlinjer

911 medlemmer i Tele og Dataforbundet er i streik etter at det ikke ble enighet mellom NAVO og LO-Stat i oppgjøret for Telenor og Tele- og Dataforbundet (TD). Konsekvensene streiken medfører seg er blant annet at feil på telenettet kan forbli urettet til streiken er over.

911 medlemmer i Tele og Dataforbundet er i streik etter at det ikke ble enighet mellom NAVO og LO-Stat i oppgjøret for Telenor og Tele- og Dataforbundet (TD). Konsekvensene streiken medfører seg er blant annet at feil på telenettet kan forbli urettet til streiken er over.

Det verste Telenorledelsen ser for seg nå er tordenvær slik flere steder i landet opplevde det i fjor sommer. Resultatet da var et enormt antall feilrettinger på telenettet. Om det samme uværet skulle sveipe over deler av landet nå ville kunsekvensene merkes umiddelbart gjennom stumme telefonlinjer.

Hovedtyngden av de 911 som er tatt ut i streik arbeider i Oslo-, Bergen- og Trondheims-området, og det er også her at private, næringslivet og institusjoner i første omgang vil merke streiken ved at feil på telenettet ikke rettes, eller rettes mye senere enn normalt. Også installasjonsvirksomhet, drift og vedlikehold vil forsinkes eller stoppe opp. Skiftordningene gjør at en ikke får full effekt i streiken før på mandag.

TD-medlemmene som er tatt ut er:

Telenor Installasjon 551 Oslo og Bergen
Telenor Bedrift 89 Oslo, Vest og Trondheim
Telenor Nett 144 Switch hele landet
Telenor Geomatikk 25 Gravemelding Stabekk
Telenor Mobil 97 Kundeservice, hele landet
Telenor Telehuset AS 5 Telehuset Sandvika

Kilde: Tele og Dataforbundet

- Det var ikke mulig å finne frem til en tilfredsstillende helhetsløsning på de elementer meglingen dreide seg om, konstaterer administrerende direktør i NAVO, Lars Haukaas. Haukaas har ledet forhandlingene for Telenor og dreide seg flere elementer tilpasning av avtale- strukturen i Telenors organisasjon, harmonisering mellom ulike fagforeninger, blant annet når det gjelder lik arbeidstid i hele konsernet og størrelsen på lønnstilleggene.

Meglingen gikk på overtid fram til kl. 03.00 lørdag, da riksmeklingsmannen konstaterte at han ikke fant grunnlag for å legge frem noen skisse for partene. Meglingsmann Rolf I. Pedersen sier til Aftenposten at avstanden mellom partene var for stor.

Forbundsleder i Tele- og Dataforbundet, Tore Gulbrandsen sier til avisen at forbundet ikke kunne gå med på at Telenors ledelse fritt skal kunne forskyve arbeidstiden utover normalarbeidsdagen, og andre krav som forringer eksisterende avtaler i Telenor. LO-forhandlerne fikk heller ikke gjennomslag for sitt krav om en lønnsøkning på 19.500 kroner for alle ansatte.

Av Telenors vel 20.000 ansatte organiserer det LO-tilknyttede Tele- og Dataforbundet vel 8.000.

Til toppen