Strømstans skaper år 2000 frykt

I forrige uke skjedde det som ikke skulle kunne skje: En sju timers strømstans lammet hele San Francisco og store deler av omegnen. Svartleggingen tegnet en dyster bakgrunn da Californias IT-departement samme dag offentliggjorde sin kvartalsrapport om tiltak mot år 2000 problemer. Så vidt femti prosent av det offentliges mest kritiske datasystemer fikk godkjent karakter.

Strømstansen skyldtes menneskelig svikt ved installasjon av en ny transformatorstasjon, men ble forverret av kraftselskapets egne datasystemer. Den ble for mange et forvarsel om hva dataproblemene i år 2000 kan forårsake: Fullstendig stans i offentlig kommunikasjon, trafikklys ute av funksjon, heiser blokkert i sentrums skyskrapere, kaos på flyplassen - og milliardtap i inntekter for lokale bedrifter. Alt fra børs og varemagasiner, til kafeer og legekontorer ble rammet.

På plussiden noteres alle bedriftene som greide å holde virksomheten gående. Stadige jordskjelvtrusler har tvunget bedrifter i området til å planlegge for alvorlige katastrofer, med egne strømgeneratorer og reservesystemer av alle slag. De store finanshusene og nesten alle Internett-selskapene besto testen med glans.

California har satset mer enn de fleste andre delstater på å løse år 2000-problemer. Hittil har delstatsmyndighetene brukt 290 millioner dollar (drøye 2,15 milliarder kroner) på å sjekke og oppgradere sine egne datasystemer og regner med at beløpet vil fortsette å stige. Det private næringslivs kostnader for forberedelse til år 2000 er langt høyere. Avtroppende guvernør Pete Wilson hadde satt desember 1998 som frist for å løse det offentliges år 2000-problemer. Rapporten viser at omtrent halvparten av systemene ikke er i stand til å møte denne tidsfristen.

Den største usikkerheten gjelder innebygde systemer, mikroprosessorer som kontrollerer funksjonene til maskiner og annet materiell, alt fra temperaturkontroll og tidsinnstilling, til kloakkrensing og sikkerhetskontroll. Californias IT-departement gjennomførte nylig en test av disse systemene ved et av de største fengslene, og ved et sykehus. Begge ble valgt fordi de - i mindre målestokk - har mange av de funksjonene man finner i en gjennomsnittlig by.

67 prosent av de innebygde systemene ved fengselet og under femti prosent av systemene ved sykehuset holdt mål.

Til toppen