Studie om mobilstråling klar til uka

Nordens så langt største studie av plager folk forbinder med bruk av mobiltelefon legges fram på en forelesning ved Arbeidslivsinstituttet i Umeå i Sverige neste uke. Studiens hovedhensikt er å vise om det er risikoforskjeller mellom bruk av analoge og digitale mobiltelefoner.

Nordens så langt største studie av plager folk forbinder med bruk av mobiltelefon legges fram på en forelesning ved Arbeidslivsinstituttet i Umeå i Sverige neste uke. Studiens hovedhensikt er å vise om det er risikoforskjeller mellom bruk av analoge og digitale mobiltelefoner.

Studien foretar sammenlikninger mellom brukere av analoge og digitale mobiltelefoner og de helseplager folk mener de har knyttet til de to mobilsystemene

Noe av det som gjør denne studien så interessant er det antall personer som deltar. 12.000 svenske og 5.000 norske mobilbrukere har svart på de spørsmålene som den norsk-svenske forskergruppen har presentert.

Utgangspunktet er en arbeidshypotese om at forskjeller på NMT- og GSM-signalene gir ulike reaksjoner. NMT-telefonene gir en kontinuerlig strøm av signaler, mens GSM-telefoner gir fra seg pulser, ved at signalene er oppdelt.

-------
For en kort kommentar om betydningen for børsnoterte NetCom, se gårsdagens børskommentar (EDB stiger vider) i høyre marg.

Til toppen