Stygt fall på høyt volum

Etter torsdagens kursfall ved Oslo Børs ligger totalindeksen på det laveste nivået på 22 måneder, og fallet skjedde på et relativt høyt volum. Det amerikanske markedet åpnet ned med et umiddelbart fall på rundt tre prosent.

Selv med en stigende oljepris er det internasjonale forhold som styrer utviklingen videre ned. Det amerikanske aksjemarkedet stoppet en kraftig nedgang for et par uker siden, med et svakt håp om høyere en rentenedsettelse fra sentralbanken. I går holdt så sentralbanksjef Alan Greenspan en tale for Kongressen hvor det ikke en gang mellom linjene ble nevnt rentenedsettelser.

På toppen av dette kom dagens melding om en høyere amerikansk inflasjon enn ventet og et stadig større underskudd på handelsbalansen. Forventningen om en lavere rente, som kan fyre opp børsene igjen, forsvinner vel dermed som dugg for solen.

Om vi holder kurskatastrofen CAG utenfor, så vi ikke et eneste sort tall blant IT-aksjene torsdag.

Hva vi derimot så var at NetCom fikk en høyst ventet knekk, og endte ned hele 6,5 prosent. Vi så også et sterkt selskap som Merkantildata, falle med hele 7,25 prosent ned til 64 kroner. Det er rett nok på samme nivå som begynnelsen av mars måned, så langsiktige eiere har vel ikke så mye å klage over foreløpig.

For ordens skyld legger vi til at kursfallet i Merkantildata så langt har sett ut som et rent verdsettelses-fall - estimatene har ligget noenlunde fast. Selskapets ledelse har sågar sagt at de ikke venter Asia-, olje-, rente-, valuta-, eller Bondevik-effekter neste år. Eventuelle nedjusteringer i analytikernes estimater på Merkantildata kan således åpne en ytterligere nedside i aksjen. Det vet nok markedet, og de som har sittet med aksjen i mer enn et halvt år har stort sett meget hyggelige gevinster inne, som de kan fristes til å ta ut - sånn for sikkerhets skyld.

Sett i sammenheng med at totalindeksen falt med over fem prosent, var det flere IT-akser som holdt seg godt torsdag (ASK, Visma, Provida og Tandberg ASA).

ASK prøvde i dag å glede markedet med børsmelding om et nytt produkt, A4 Compact. Når det produktet ble omtalt i digi.no i forrige uke og pressemelding ble sendt ut internasjonalt (ikke i Norge) tidlig denne uken, så ser vi ikke helt poenget.

Tandberg ASA fikk sist oppmerksomhet i forbindelse med at Telenor starter salg av produkter fra hovedkonkurrenten Polycom. Det som kan trekke opp om rundt Tandberg nå er fokus på Gardermoen-åpningen og videokonferanse til erstatning for dyre flyreiser.

Provida har fått noe oppmerksomhet i forbindelse med en mulig fusjon mellom deres nære samarbeidspartner Kreditkassen, Postbanken og Fokus Bank. Her har det foreløpig ikke skjedd nok til at det er rimelig å komme gjetninger på eventuelle, hypotetiske, mulige gevinster for selskapet.

Til toppen