Sun og Microsoft møttes i retten

Det første rettsmøtet i det som vil bli en langvarig juridisk strid mellom Microsoft og Sun, ble avholdt fredag. Dommeren tok betenkningstid.

Formelt skulle fredagens rettsmøte ikke behandle annet enn Suns påstand om at Microsoft øyeblikkelig må forbys å bruke den offisielle Java-logoen i tilknytning til nettleseren Internet Explorer 4. Partene fikk 20 minutter hver for å forklare sine standpunkter for dommer Ronald Whyte i San José i California.

Microsofts standpunkt er at Java-håndteringen i Internet Explorer svarer til den definisjonen av Java som var kjent da lisensavtalen med Sun ble undertegnet i 1996. Microsoft hevder at kontrakten ikke gir Sun adgang til å trekke tilbake retten til å bruke Java-logoen på bakgrunn av senere oppdateringer av Java-kompatibilitetstestene. Microsoft holder seg derfor til testene i Java Development Kit 1.0, men avviser dem i JDK 1.1. I retten sa representanter for Microsoft at JDK 1.1 var blitt laget nettopp for å påstå at Internet Explorer ikke var kompatibel.

Suns standpunkt er at Microsoft har godtatt lisensbetingelser som krever at selskapet retter seg etter de samme kompatibilitetskravene som alle andre lisensiater, og at testene må utvikles i pakt med utviklingen av selve Java. Sun mener dette er nødvendig for å sikre at Java lever opp til sitt potensial - å utvikles til et språk der det kan utvikles applikasjoner som fungerer uavhengig av maskinplattform og operativsystem. I retten sa representanter for Sun at Microsoft tar sikte på å sabotere dette potensialet ved å utvikle en egen Windows-spesifikk utgave av Java som ikke kan brukes til å lage applikasjoner beregnet på andre plattformer.

Ingen amerikanske medier er villige til å si noe om hvem de tror vil vinne denne striden i rettssalen, selv om mange peker på at Javas framtid avhenger av at verken Microsoft eller andre programvarehus kommer med proprietære versjoner av programmeringsspråket.

Dommeren sa han ikke ville utstede noen kjennelse vedrørende Suns krav om øyeblikkelig forbud mot Microsofts bruk av Java-logoen, og han antydet heller ikke når kjennelsen ville komme. Etter amerikanske rettsregler har han en frist på seks måneder.

Etter rettsmøtet hadde partenes advokater et møte med dommeren for å diskutere den videre framdriften i hele saken. Sun har bedt om at rettssaken begynner en gang i april 1999, noe dommeren ikke har tatt stilling til ennå. Det eneste som synes klart, er at partene skal komme sammen til en ny høring 4. september 1998 - altså noen dager etter at fristen er gått ut for en avgjørelse i logo-saken - for å diskutere eventuelle nye utspill som krever avgjørelse før hovedforhandlingene kan ta til.

Suns helhetlige søksmål mot Microsoft er datert 7. oktober 1997, og omfatter anklager om overtredelse av varemerke, falsk reklame, kontraktsbrudd og uredelig konkurranse.

Javas reelle framtid vil heller avgjøres i markedet enn i retten. Utfordringen til Sun er å få så mange utviklere til å bruke Java til utvikling på tvers av plattformgrenser, at Microsofts forsøk på å spre en Windows-tilpasset Java som ikke kan brukes til andre operativsystemer enn Microsofts egne, ikke får noen praktisk betydning. Tall fra IDC tyder på at Java er i sterk frammarsj. Fortsetter denne veksten i de store bedriftene, vil ikke Microsoft kunne opprettholde en ikke-kompatibel Java, selv om selskapet skulle få medhold i retten.

Til toppen