Sun og Oracle i maskinvare-allianse

En kunngjøring er ventet mandag kveld norsk tid. Utspillet settes i forbindelse med prosjektet "Raw Iron", en operativsystemfri Oracle-tjener som Oracle-sjef Larry Ellison fortalte om på Comdex i midten av november.

Det er uklart om kunngjøringen vil dreie seg om en tjener eller om en klient. Spesialiserte tjenere som ikke krever fullverdige generelle operativsystemer som Windows NT eller Unix, er identifisert som en viktig trend i framtiden. Oracles idé er at databasen allerede står for så mange tjenester, at en spesialisert databasetjener ikke trenger et operativsystem som tilbyr egne opplegg for filbehandling, Java, sikkerhetskopiering og så videre. Derfor er en spesialisert databasetjener like logisk som en ruter, og kan gi en rekke fordeler i form av blant annet reduserte driftskostnader og enklere administrasjon.

"Raw Iron" ble lagt fram som et prosjekt rundt Intel-basert maskinvare, og Compaq, Dell, Hewlett-Packard og Sun ble nevnt som mulige samarbeidspartnere. Av disse er Sun alene om å ha engasjert seg i tynne klienter.

- Mye av lufta gikk ut av idéen om egne tynne maskinvareklienter når PC-prisene falt ned på det nivået man hadde forestilt seg for nettcomputere, sier markedssjef Harald Løvvik i Oracle, som ikke vil kommentere den forestående kunngjøringen direkte.

- Banene man tenker i nå gjelder nettleserbaserte applikasjoner, som man vil kunne få tilgang til fra en rekke ulike typer apparater, fra bordfaste PC-er til mobiltelefoner.

Undersøkelser fra Forrester Research tyder på en kraftig vekst i nettleserorienterte applikasjoner, fra en andel blant nye applikasjoner på 65 prosent i 1999, til over 95 prosent i 2001.

Spesialiserte tjenere og nettleserorienterte applikasjoner er to uavhengige tendenser som begge kan tenkes å undergrave IT-verdenens avhengighet av Microsoft. Strategien som Bill Gates har satset på, krever Windows overalt. Både spesialiserte tjenere og nettleserorienterte applikasjoner kan varsle en ny framtid for Windows-fri apparatur.

Til toppen