Sun tar i mot IBMs utstrakte hånd

Det går mot en ordning innen WS-I, slik at bransjen spares for krangel i arbeidet for å sikre kompatibilitet innen webtjenester.

Det går mot en ordning innen WS-I, slik at bransjen spares for krangel i arbeidet for å sikre kompatibilitet innen webtjenester.

Microsoft og IBM tok initiativet til Web Services Interoperability Organization (WS-I) i februar. Mandatet er å gjennomføre praktiske tiltak for å sikre at kommende webtjenester, som programvarebransjen satser sin framtid på, skal bli like kompatible med hverandre i praksis som de i dag framstår i teorien. Ulike forhold, blant annet isfronten mellom Microsoft og Sun, har ført til en situasjon der Sun ikke har fått den behandlingen opphavet til Java mener det har krav på, og følgelig er blitt stående på utsiden av den nye klubben.

Les også

IBM kom for noen dager siden med et utspill som kunne føre til at Sun fikk plass i styret til WS-I, slik selskapet ønsker. Før helgen fortalte Sun til amerikansk og britisk fagpresse at kompromissforslaget til IBM har utløst interessante samtaler, og at Sun sikter mot medlemskap i foreningen.

Kompromissforslaget til IBM garanterer ikke Sun styreplass, men åpner for det, dersom andre toneangivende medlemmer støtter Suns kandidatur. De "interessante samtalene" dreier seg trolig om å sikre Sun denne støtten. Microsoft har ikke kommentert IBMs utspill.

Analytikere mener det er en berettiget frykt for at krangel om standardene som utgjør grunnlaget for webtjenester, kan ødelegge for denne teknologiens utviklingsmuligheter. Med både Sun, Microsoft og IBM i ledende posisjoner, kan WS-I spille en avgjørende rolle i å løse den viktigste gjenstående floken, knyttet til hvordan folk skal legitimere seg for de mange ulike tjenestene, og hvordan transaksjonene skal kunne gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet.

Til toppen